Kredyt na zakup ziemi – jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?

Kredyt na zakup ziemi – jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?     Kredyt na zakup ziemi rolnej to szansa na uzyskanie znacznej kwoty, która pozwoli Ci sfinansować rozwój gospodarstwa rolnego. Jako rolnik możesz skorzystać z kredytu preferencyjnego udzielanego

Kredyt na zakup ziemi – jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?

Kredyt na zakup ziemi – jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?

 

Kredyt na zakup ziemi - jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?

 

Kredyt na zakup ziemi rolnej to szansa na uzyskanie znacznej kwoty, która pozwoli Ci sfinansować rozwój gospodarstwa rolnego. Jako rolnik możesz skorzystać z kredytu preferencyjnego udzielanego przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Masz także szansę na komercyjny kredyt hipoteczny lub gotówkowy. Który z nich jest najlepszą opcją? Na jakie kwoty możesz liczyć? Odpowiadamy na te oraz wiele innych pytać związanych z zakupem ziemi rolnej na kredyt!

Kredyt na zakup ziemi – jaki to rodzaj kredytu?

 

Zakup ziemi rolnej możesz sfinansować z kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego lub tak zwanego kredytu preferencyjnego. To właśnie ten ostatni jest najczęściej rozpatrywany przez rolników jako kredyt na zakup ziemi.

Na czym polega kredyt preferencyjny?

 

Kredyt preferencyjny to rodzaj finansowania skierowany do określonej grupy docelowej, w tym przypadku do rolników. Różni się on od popularnego kredytu gotówkowego znacznie korzystniejszymi rozwiązaniami oraz warunkami, na jakich jest udzielany. Najczęściej jego zaletą jest:

wyższa maksymalna kwota kredytu w porównaniu z kredytem gotówkowym, niższa wysokość oprocentowania, dłuższy okres, na jaki udzielany jest kredyt, brak konieczności ubezpieczania kredytu lub niższe koszty jego ubezpieczenia, brak konieczności posiadania wkładu własnego lub niższy wkład własny, możliwość rozpoczęcia spłacania kredytu z opóźnieniem na przykład o kilka miesięcy.

Dlaczego jako rolnik masz szansę uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach? To ze względu na cele, jakim służą środki z kredytu. Są one oceniane jako istotne z punktu widzenia interesu społecznego, a co za tym idzie, państwo chce ułatwić ich osiąganie. Kredyty preferencyjne są więc często dofinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy celowych.

Żeby jednak otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, ziemia musi spełniać konkretne wymagania określone w przepisach prawnych związanych z programami rozwoju wsi.

Kredyty preferencyjne udzielane są na okres do piętnastu lat, a sam kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, który realizuje inwestycję rolną. Kredyt taki możesz spłacić w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Są one dodatkowo zabezpieczone na przykład w postaci depozytu bankowego, kaucji pieniężnej lub weksla in blanco. W przypadku ziemi najczęściej zabezpieczeniem jest jednak wpisanie hipoteki na nieruchomości.

Kredyt na zakup ziemi rolnej – jakie działki podlegają pod taki kredyt?

 

Preferencyjne kredyty na zakup ziemi rolnej udzielane są w celu nabycia użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, a inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej. Takie grunty dużo trudniej jest wycenić, dlatego banki mniej chętnie udzielają na nie standardowych kredytów hipotecznych.

Stąd też tak duża popularność kredytów preferencyjnych udzielanych z pomocą Agencji Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa (ARMIR).

Jaki rodzaj kredytu będzie najlepszy pod zakup ziemi rolnej?

 

Kredyty preferencyjne udzielane są w ramach tak zwanych linii. O kredyty dotyczące ziemi rolnej możesz starać się w ramach dwóch linii: RR oraz Z. Linia RR obejmuje inwestycje w rolnictwie oraz rybołówstwie natomiast linia Z dotyczy stricte użytków rolnych.

Kredyty takie dofinansowuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stąd ich warunki mogą wydawać się korzystniejsze. Niekoniecznie musi tak jednak być. Kredyty preferencyjne wyróżniają się stałym oprocentowaniem przez cały okres spłaty zobowiązania.

Warunki tego typu kredytów są ustalone z góry i nie podlegają negocjacjom. Zwykle również dotyczą wysokich kwot. Banki niechętnie udzielają bowiem kredytów preferencyjnych na kwoty rzędy 50-60 tysięcy, uzasadniając to niską opłacalnością kredytu. Minusem kredytów dedykowanych rolnikom jest również zwiększona liczba wymaganych formalności, których dopełnienie stanowi warunek udzielenia kredytu.

Istotnym elementem ubiegania się o kredyt preferencyjny na zakup ziemi rolnej są również przepisy, które określają sytuacje, w których zachodzi konieczność zwrotu dopłaty. Jedną z takich sytuacji jest przeniesienie posiadania ziemi nabytej na kredyt bez zgody banku.

Dotyczy to zatem nie tylko sprzedaży zakupionej ziemi, ale również dzierżawy, darowizny lub użyczenia. Wybór kredytu preferencyjnego ogranicza zatem rozporządzanie nabytą na kredyt ziemią. Standardowy kredyt komercyjny natomiast charakteryzuje zmienne oprocentowanie, które wnika ze zmieniającego się wskaźnika WIBOR(R), czyli referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, powiększonym o marżę banku.

Zmiany tego wskaźnika wpływają na wysokość oprocentowania kredytu. Oznacza to, że w kolejnych latach płacone przez Ciebie odsetki od kredytu mogą się zmieniać. Niestety może dziać się to zarówno z korzyścią, jak i ze stratą dla Ciebie.

na rynku dostępne są niekiedy kredyty komercyjne na zakup ziemi rolnej ze stałym oprocentowaniem. Zwykle jest ono ustalone na konkretnie określony czas, a po jego upłynięciu bank daje szansę na przedłużenie warunków oprocentowania o kolejne lata.

Jeśli weźmiesz taki kredyt na zakup ziemi rolnej, musisz liczyć się dodatkowo z prowizją w wysokości od 0,5 do 2%. Warunki kredytu komercyjnego można jednak negocjować. Jeżeli starasz się o kredyt długoterminowy na wysoką kwotę, masz szansę na niższe oprocentowanie całkowite poprzez obniżenie prowizji, którą nalicza bank.

Pamiętaj, że kredyt komercyjny może mieć postać kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Kredyt gotówkowy możesz przeznaczyć na dowolny cel, więc również na zakup ziemi rolnej. Kredyt hipoteczny na zakup ziemi rolnej powinien mieć natomiast dokładnie określone przeznaczenie.

Możesz wydać go na zakup gruntów rolnych, nieruchomości rolnych zabudowanych lub modernizację albo budowę gospodarstwa rolnego. Ostatecznie to jaki kredyt na zakup ziemi rolnej będzie najkorzystniejszy, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

Warto jednak przeanalizować wszystkie dostępne opcje, aby dobrać najlepszą do Twoich potrzeb. Sprawdź więc, czy masz również szansę na kredyt inwestycyjny na zakup ziemi rolnej.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat . Maksymalne RRSO: 9,25%

Kto może starać się o kredyt na zakup ziemi rolnej?

 

Z kredytów na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność rolniczą. Przeznaczony jest on zarówno dla rolników, którzy już prowadzą gospodarstwo rolne, jak również dla tych, którzy dopiero zamierzają takowe założyć.

Preferencyjny kredyt na zakup ziemi dla rolników dotyczy jednak wyłącznie osób, które za rolników uznawane są zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego nowelizowaną w maju 2016 roku. Zgodnie z prawem grunt rolny mogą nabyć również osoby, które nie są rolnikami w definicji ustawy.

Jednak wielkość tego gruntu nie może przekraczać 0,3 hektara lub 0,5 hektara, o ile na gruncie tym wybudowano dom. Są to na tyle niewielkie użytki, że banki nie są zbyt zainteresowane ich kredytowaniem.

W niektórych instytucjach jest szansa na finansowanie takiej ziemi na zasadach zbliżonych do kredytu hipotecznego, jednak standardowo rolnicy mogą liczyć jedynie na kredyty gotówkowe.

Czy młodzi rolnicy także mają szanse na kredyt?

 

W przepisach dotyczących udzielania kredytów preferencyjnych pojawia się dodatkowa kategoria rolnika. Mowa tu o młodym rolniku, czyli osobie która w dni złożenia wniosku ma mniej niż lub równe czterdzieści lat, odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe, a także po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. Czy taka osoba również ma szansę na kredyt na zakup ziemi rolnej?

Młody rolnik może ubiegać się o kredyt komercyjny, jednak najwięcej skorzysta decydując się na kredyt z pomocą ARMIR. Agencja spłaca część kapitału pozyskanego na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego. Dotyczy to lini MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników).

Jakie warunki należy spełnić, ubiegając się o kredyt na zakup ziemi rolnej?

 

Komercyjne kredyty na zakup gruntów rolnych udzielane są rolnikom na standardowych warunkach rynkowych. Ubiegając się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, możesz więc analizować wymagania dostępne dla wszystkich na stronach konkretnych banków.

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić każdy klient, jest posiadanie wysokiej zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii kredytowej. W przypadku kredytu hipotecznego niezbędny jest dodatkowo wkład własny.

Inne wymagania są natomiast, kiedy starasz się o kredyt preferencyjny na zakup ziemi rolnej. Warunki co roku dookreśla ARMIR. Mogą się one zmieniać wraz ze zmianą linii, w ramach której dofinansowanie jest udzielane.

Jaki jest okres kredytowania i karencja kredytu na zakup ziemi rolnej?

 

Kredyt dla Rolników

 

Kredyty preferencyjne na zakup ziemi rolnej nie mogą być udzielane na czas dłuższy niż piętnaście lat. Okres karencji natomiast nie może przekroczyć dwóch lat. Liczy się go od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitałowej.

Jeżeli więc zależy Ci na tym, aby mieć więcej czasu na spłatę, powinieneś rozważyć komercyjny kredyt na zakup ziemi rolnej. Kalkulator kredytowy pomoże Ci obliczyć, która opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Oprocentowanie kredytu na zakup ziemi rolnej

 

Z jakimi kosztami powinieneś się liczyć, biorąc kredyt na zakup ziemi rolnej? Oprocentowanie kredytów komercyjnych może różnić się w zależności od oferty konkretnego banku, jednak nie odbiega od standardowych ofert proponowanych innym grupom niż rolnicy. Oprocentowanie to można negocjować.

Jeśli jednak starasz się o kredyt preferencyjny, wysokość oprocentowania jest dokładnie określona. Nie może ona wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR(R) ustalona dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielana na okres 3 miesięcy (WIBOR(R) 3M), w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego.

Kredytobiorca kredytu preferencyjnego spłaca 0,67 części oprocentowania obliczonego zgodnie z podanym wyżej sposobem (nie może być to jednak mniej niż 3%), natomiast ARMIR spłaca pozostałą część oprocentowania.

Jaką kwotę kredytu można uzyskać na zakup ziemi rolnej?

 

Wysokość kredytu preferencyjnego, o jaki możesz się ubiegać określona jest również przez ARMIR. Nie może ona być wyższa niż 80% wartości nakładów inwestycyjnych oraz nie może być to więcej niż 5 mln złotych.

Jeżeli masz już zaciągnięty kredyt preferencyjny, Twoja zdolność kredytowa zmniejsza się. Łączna suma kredytów dofinansowywanych przez ARMIR nie może być bowiem większa niż 5 mln złotych dla podmiotów, które korzystają z kredytów na inwestycje realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych lub 8 mln zł dla podmiotów, który korzystają z kredytów na inwestycje realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym.

Dodatkowo musisz mieć wkład własny na zakup ziemi rolnej. Kalkulator kredytowy pomoże Ci wyliczyć, jak wysoki musi być to wkład.

Jak wnioskować o kredyt na zakup ziemi rolnej?

 

Kredyty na kupno ziemi rolnej dofinansowywanej przez Agencję Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa wymagają przedstawienia szeregu dokumentów oraz złożenia odpowiedniego wniosku o kredyt. Jak starać się o kredyt preferencyjny dla rolników? Procedura wygląda następująco.

1. W pierwszej kolejności powinieneś przygotować plan inwestycyjny z określeniem:

celu inwestycji, lokalizacji projektu lub realizowanej działalności, opisem przedsięwzięcia oraz datami rozpoczęcia i zakończenia projektu.

W planie muszą znaleźć się również:

struktury finansowania inwestycji, określenie posiadanego wkładu własnego, wskazanie rodzaju produkcji w okresie spłacania kredytu, określenie rynków zbytu, na których będzie prowadzona działalność, interesujący Cię okres kredytowania wraz z karencją w spłacie.

2. Następnie przygotowany plan inwestycyjny powinieneś złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w oddziale banku.

3. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji bank przeanalizuje Twoją sytuację oraz zgodność dokumentacji z wymaganą procedurą oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Otrzymasz decyzję kredytową, a jeśli będzie ona pozytywna, również środki na konto bankowe.

Wśród dokumentów wymaganych przez bank przy kredycie preferencyjnym mogą znaleźć się:

zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego, nakaz płatniczy podatku rolnego, wskazujący na wysokość opłacanego zobowiązania, posiadane faktury i rachunki z ostatnich 12 miesięcy prowadzenia działalności rolnej, otrzymane decyzje o przyznaniu dopłat ze środków krajowych lub ze środków z Unii Europejskiej, wyciąg z rachunku bankowego, otrzymaną decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku, Twoje oświadczenie z oszacowaniem planowanych dochodów w kolejnych latach.

Jeżeli zamierzasz wziąć kredyt komercyjny będą obowiązywać Cię standardowe procedury typowe dla konkretnych typów kredytów.

Gdzie warto szukać kredytu na zakup ziemi rolnej?

 

Najszybciej znajdziesz korzystny kredyt na zakup ziemi rolnej w banku spółdzielczym. To właśnie te instytucje mają bowiem w swojej ofercie kredyty preferencyjne oraz współpracują z Agencją Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa. W którym banku jednak kredyt dla rolnika opłaca się najbardziej? Jakie warunki proponują poszczególne instytucje?

BNP Paribas – kredyt na zakup ziemi rolnej

 

BNP Paribas oferuje szeroki wybór kredytów dla rolników. W swojej ofercie ma między innymi kredyty preferencyjne w linii Z oraz RR. W linii Z możesz liczyć na kredyt do 5 mln złotych oraz długi okres kredytowania z uwzględnieniem dwóch lat karencji. W linii RR natomiast bank oferuje do 8 mln złotych.

Poza nimi na zakup ziemi dostępny jest również kredyt Agro Lider do 1 mln złotych, który rolnik może wziąć na dowolny cel bez przedstawiania prognoz finansowych.

Alior Bank – kredyt na zakup ziemi rolnej

 

Alior Bank oferuje kompleksowe finansowanie rolników. W jego ofercie znajduje się między innymi kredyt Agro grunt, w ramach którego możesz zakupić niezabudowane użytki rolne. Okres kredytowania tego produktu wynosi nawet trzydzieści lat. Nie jest to jednak kredyt preferencyjny.

Bank oferuje elastyczne dopasowanie do kalendarza rolniczego oraz terminów upłynniania zapasów. Z kredytu skorzystać mogą rolnicy indywidualni prowadzący działalność co najmniej od 12 miesięcy.

PEKAO S.A. – kredyt na zakup ziemi rolnej

 

Kredyt na zakup ziemi - jaki kredyt wybrać na zakup ziemi rolnej?Kredyty preferencyjne oferuje Bank PEKAO S.A. Dostępne są w tym banku kredyty z częściową dopłatą do kapitału lub oprocentowania z linii RR oraz Z. Bank oferuje również kredyty inwestycyjne z młodych rolników. W zależności od prowadzonej działalności kwota kredytu może wynieść nawet 16 mln złotych, a wymagany wkład własny plasuje się na poziomie 20-30%.