Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć na jego temat?

Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć na jego temat? Kredyt hipoteczny zaliczany jest do kredytów długoterminowych. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku, który udzielił kredytu. Co potencjalni kredytobiorcy powinni jeszcze wiedzieć na jego temat? Kto może ubiegać się o

Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć na jego temat?

kredyt_hipotecznyKredyt hipoteczny – co warto wiedzieć na jego temat?

Kredyt hipoteczny zaliczany jest do kredytów długoterminowych. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku, który udzielił kredytu. Co potencjalni kredytobiorcy powinni jeszcze wiedzieć na jego temat?
Kto może ubiegać się o przyznanie kredytu hipotecznego?

Większość osób jest przekonanych, że kredyt hipoteczny może zostać przyznany tylko osobom prywatnym. Nie jest to jednak prawda, kredyty hipoteczne mogą zostać udzielone także przedsiębiorstwom. Najczęściej kredyt pod hipotekę zaciągany jest w celu zakupienia nieruchomości. Wspomnieliśmy, że kredyty hipoteczne są długoterminowe. To z uwagi na długi okres kredytowania, który średnio wynosi dwadzieścia pięć lat. Nieruchomość, która ma zostać nabyta za środki z kredytu hipotecznego powinna posiadać księgę wieczystą. Bez spełnienia tego warunku uzyskanie kredytu pod hipotekę nie jest możliwe. Najważniejszym zabezpieczeniem tego kredytu jest ustanowienie hipoteki, która musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Pamiętajmy, że zaprzestanie spłacania kredytu bank, który go udzielił ma prawo do przejęcia nieruchomości.

domek_z_pieniedzyNa co można przeznaczyć pieniądze?

Kredyt pod hipotekę przyznawany jest kredytobiorcom, którzy zamierzają:
1. kupić dom lub mieszkanie;
2. wybudować dom;
3. dokończyć rozpoczętą budową domu;
4. wyremontować już istniejący dom;
5. wykupić mieszkanie komunalne lub zakładowe;
6. wyremontować posiadane mieszkanie.

Jakie elementy musi zawierać umowa z bankiem?

Bank, który udziela kredytu hipotecznego zobowiązany jest do przygotowania pisemnej umowy. W umowie muszą znaleźć się zapisy określające kwotę kredytu, cel na jaki został on udzielony, zasady i termin jego spłaty oraz wysokość oprocentowania. Za udzielenie kredytu hipotecznego banki pobierają prowizję. Wysokość prowizji także powinna zostać zapisana w przygotowanej przez bank umowie.

Jakie formalności musi dopełnić kredytobiorca?

kredyt hipotecznyZanim bank przyzna kredyt hipoteczny sprawdzi, czy przyszły kredytobiorca posiada zdolność kredytową oraz jaki ma przebieg jego historia kredytowa. Do tego osoba wnioskująca o przyznanie kredytu pod hipotekę powinna dysponować tak zwanym wkładem własnym. W 2017 roku wysokość wkładu własnego musi wynosić 20 procent wartości mieszkania kupowanego ze środków przyznanych przez bank. Oczywiście nie ma przeszkód, aby wnieść wyższy wkład własny. Jeśli dysponujemy takimi możliwościami rozważmy tę opcję. Jest ona korzystna, ponieważ bank może obniżyć nam wysokość marży.

Jak wysoki może być kredyt hipoteczny?

Nie można podać konkretnej sumy, gdyż wysokość przyznanego kredytu hipotecznego zależy od kilu czynników. Najważniejsze z nich to zdolność kredytowa oraz wartość nieruchomości, którą kredytobiorca planuje zakupić za kredyt pod hipotekę. Na wyższy kredyt mogą liczyć osoby o wysokiej zdolności kredytowej. Można ją sobie poprawić rezygnując przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, spłacać ewentualne wcześniej zaciągnięte kredyty oraz oddając do banku karty kredytowe.

Jakie jest oprocentowanie kredytów hipotecznych?

W przypadku kredytów hipotecznych banki stosują najczęściej zmienną stopę procentową. Na wysokość oprocentowania składa się pobierana przez bank marża oraz stopa WIBOR, która nie jest zależna od prowadzonej przez bank polityki kredytowej. Pamiętajmy także, że wpis do hipoteki nieruchomości nie jest jedynym zabezpieczeniem kredytu. Konieczne jest także wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie można wykupić samemu, ale należy pamiętać o dokonaniu cesji praw z ubezpieczenia na rzecz banku.