Kredyt hipoteczny a Nowy Ład czy coś się zmieni?

kredyt hipoteczny a nowy ładKredyt hipoteczny a Nowy Ład czy coś się zmieni?

Nowy Ład reformuje system osobisty i finansowy kraju, wprowadzając takie zmiany, jak zniesienie podatków dochodowych od osób fizycznych zarabiających mniej niż 25 000 złotych oraz podatków od osób prawnych o przychodach brutto poniżej 50 000 złotych. Zmiany te przyniosą bezpośrednie korzyści grupom o niższych dochodach w Polsce, a także pomogą krajowym giełdom.

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce jest nadal dobra. Sprzyja temu stabilny poziom bezrobocia i wysoki poziom inflacji. W rezultacie istnieje duży popyt na nieruchomości.

Ze względu na duży popyt na mieszkania, ceny wzrosły o 3%, przy czym największe wzrosty odnotowano w Krakowie – aż o 5,37%.

W świetle obecnych założeń, jakie jest prawdopodobieństwo, że proponowane ułatwienia w uzyskaniu kredytu hipotecznego spowodują wzrost wartości domu i w jaki sposób będą określane pozycje kredytobiorców?

Nowy Ład zmienił politykę mieszkaniową.

Założenia polskiego porozumienia obejmują wsparcie dla posiadania lub wynajmowania mieszkań

poręczenie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, dopłaty do kredytu hipotecznego na dom jednorodzinny, bony mieszkaniowe oraz zniesienie formalności przy budowie domu jednorodzinnego.

Na czym będzie polegać dopłata do kredytu hipotecznego?

Dopłata do kredytu hipotecznego jest ustalana na poziomie zależnym od liczby dzieci, a program Nowy Ład dofinansowywałby do kwoty kredytu w wysokości:

do 20.000 zł przy dwójce dzieci, do 60.000 zł przy trójce dzieci, do 20.000 zł przy posiadaniu czterech lub pięciu dzieci.

Czy możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego bez wpłaty zaliczki?

Zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego dotyczące aktualnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteką określają sposób zarządzania tymi problemami i zakładają, że banki nie mogą pożyczać pełnej wartości nieruchomości i muszą wymagać od kredytobiorcy wyłożenia części własnych środków.

Kredyt nie powinien być udzielany z mniej niż 20% wartości nieruchomości jako rzeczywistym zabezpieczeniem. Bank potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, np. w postaci obowiązkowego ubezpieczenia.

Kto skorzysta z zaleceń Nowego Ładu?

Osoby w wieku od 24 do 40 lat, posiadające wiele dzieci oraz osoby korzystające z kredytów preferencyjnych mogą skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Jakie inne formy wsparcia są oferowane?

Polski Ład prócz gwarancji wkładu własnego oraz dopłat do kredytu oferuje również:

Bony mieszkaniowe

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i społecznych powinno być wspierane przez bony mieszkaniowe. W rzeczywistości powinny być one udostępniane w formie bonów mieszkaniowych osobom o niskich dochodach, które ich potrzebują.

Zniżki rodzinne i społeczne

Z dopłat do niskooprocentowanych pożyczek mogą korzystać osoby, które nie mają zdolności kredytowej. Mogą to być osoby z niespłaconymi długami, osoby bez domu lub bez nieruchomości. Głównym sposobem uzyskania dostępu do tego kredytu jest przystąpienie do grupy non-profit, która oferuje pożyczki. Osoby indywidualne i rodziny mogą pomóc osobom o niskich dochodach w uzyskaniu dostępu do tych pożyczek, decydując się na uczestnictwo w tych grupach i ich programach pożyczkowych.

Jednoosobowe gospodarstwo – 5.000 zł, małżeństwo bez dzieci – 10.000 zł, małżeństwo z jednym dzieckiem – 25.000 zł, małżeństwo z dwójką dzieci – 40.000 zł.

Bon rodzinny to rozwiązanie przeznaczone dla rodzin wielodzietnych z co najmniej trójką dzieci lub rodzin z osobami niepełnosprawnymi. To właśnie dla nich przeznaczony jest np. bon na budowę domu jednorodzinnego na terenie województwa. Wartość jego wsparcia będzie wynosić od jednego do dwustu tysięcy dolarów.

55 000 zł dla małżeństwa z trojgiem dzieci – 70 000 zł; 85 000 zł dla małżeństwa z pięciorgiem dzieci; 100 000 zł dla małżeństwa z sześciorgiem dzieci.

Rodziny, które nie posiadają jeszcze mieszkania i nie są w stanie zakupić nowego mieszkania po terminie realizacji bonu, poniosą zwiększony koszt dofinansowania o 45 000 zł.

Dom do 70 mkw. bez formalności

Polskie rozporządzenie pozwala również na ograniczenie formalności przy budowie domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Dzięki temu zarządzeniu inwestor oszczędza czas i pieniądze, budując dom w ten sposób.

W jaki sposób zmiany powinny wejść w życie?

Polskie rozporządzenie nie jest ostateczne, dopóki nie zostanie przekształcone w szczegółowe akty prawne, choć projekty są opracowywane w tym roku, a kredyty w banku będzie można zaciągać dopiero po 2021 roku. Wstępne założenia wskazują, że polski dekret może wejść w życie w 2022 roku.

Mimo że ostateczny kształt zmian w przepisach będzie znany, w momencie rozpoczęcia wdrażania Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii planuje korzystać z tego systemu. Zakładają, że będzie to wymagało opracowania systemu informatycznego dla bonów mieszkaniowych, tak aby przepisy dotyczące tych bonów mogły wejść w życie od 01.01.2017 r.

kredyt hipoteczny a nowy ładCzy to dobry pomysł?

Przedstawiono pomysły na różne sposoby wspierania młodych ludzi w poszukiwaniu własnego mieszkania w Polsce. Szczególną uwagę zwraca się na pomoc młodym osobom samotnie wychowującym dzieci, a także osobom wielodzietnym w jednym gospodarstwie domowym. Aby kwalifikować się do pomocy, trzeba jednak być w stanie zaoszczędzić 20% czynszu i mieć w gospodarstwie domowym nie więcej niż 10 osób.

Niektóre z pomysłów proponowanych w celu ograniczenia zadłużenia z tytułu kredytów studenckich będą sprzyjać powstawaniu baniek cenowych na rynku nieruchomości i mogą prowadzić do wielu innych problemów. Kwestie te należy jednak rozwiązać na poziomie ustawowym, aby mieć pewność, że osiągnie się właściwe rezultaty.

Fakt, że kredytobiorcy mogą nie spłacać nieruchomości, jest niekorzystny dla banków, ponieważ muszą one podejmować ryzyko, a więc mogą być zmuszone do naliczania wyższych marż za produkty, na które udzielają kredytów.

Ponadto osoby, które nie są w stanie spłacać rat kredytu hipotecznego z powodu braku wystarczających dochodów, mają do dyspozycji kilka opcji wsparcia.

Prawdopodobnie o wiele więcej osób nie będzie kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego, niż faktycznie skorzystało ze świadczeń w ramach programu Polski ład. Oznacza to, że oszczędności będą niższe od oczekiwanych.

Co założenie Nowego Ładu oznacza dla rynku kredytów hipotecznych i kredytobiorców?

Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że więcej osób będzie mogło po raz pierwszy kupić mieszkanie, ponieważ nie będzie konieczności gromadzenia wkładów własnych na cele mieszkaniowe lub dopłat dla rodzin. I na tym kończymy ten nowy wpis,

Kupno lub wynajem nieruchomości nie jest jednak trywialnym zobowiązaniem. Trzeba być pewnym, że spłaci się wszystkie raty w wyznaczonym terminie, nawet jeśli ma się już długą historię kredytową. Za długi okres kredytowania zapłacisz wyższe odsetki, co sprawia, że zakup nieruchomości jest bardzo podobny do zakupu domu.

Podsumowanie

Polskie rozporządzenie szczegółowo określa kryteria, które muszą być spełnione, aby można było złożyć wniosek o pożyczkę, ale te szczegóły zostaną doprecyzowane w kolejnych ustawach.

Obecnie pojawiają się pytania o skutki proponowanych zmian, ale jest też nadzieja, że zakup nieruchomości może stać się łatwiejszy.

Scroll to Top