Już niebawem dzień bez długów. Mamy sposób abyś również i Ty mógł go obchodzić.

dzien bez dlugowJuż niebawem dzień bez długów. Mamy sposób abyś również i Ty mógł go obchodzić.

17 listopada po raz kolejny obchodzony będzie po raz kolejny ogólnopolski „Dzień bez długów”. Warto o tym przypomnieć, ponieważ w Polsce problem zadłużenia przybiera niepokojące rozmiary. Długi dotyczą coraz młodszych osób a eksperci podkreślają, że zauważamy w tym względzie tendencję zdecydowanie rosnącą.

Typowy dłużnik według prowadzonych w naszym kraju badań  to mężczyzna w sile wieku (około 40 lat), mieszka na Mazowszu lub w województwie śląskim a jeśli jest żonaty to ukrywa swoje niespłacone zobowiązania skrzętnie przed żoną. Specjaliści  branży finansowej wskazują, że nie jest to właściwa postawa i w dłuższej perspektywie może przynieść więcej szkody niż pożytku dla każdego dłużnika. Szczególnie w relacjach interpersonalnych i kwestii zaufania.

Jakie są przyczyny popadania Polaków w długi?

Jak pokazują badania tylko 9% badanych (warto podkreślić fakt, że badanie zostało przeprowadzone wśród ludzi zadłużonych a w związku z tym pośród osób, które znajdują się w dość niekomfortowej sytuacji i rzadko decydują  się opowiadać o swoich problemach obcym) na to pytanie wskazuje, jako główną przyczynę indywidualne cechy dłużnika takie jak nieodpowiedzialność za własne decyzje czy rozrzutność w wydawaniu pieniędzy.

Większość przepytywanych podaje, jako przyczynę zadłużenia czynniki obiektywne, na które nie mamy do końca wpływu. Co ciekawe w wielu przypadkach potwierdza to stan faktyczny.

Problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań w naszym kraju ma już ponad 2 mln osób. Należy jednak pamiętać, że negatywne aspekty zadłużenia dotykają nie tylko samego dłużnika, ale całej jego rodziny. Problem jest spory i należy robić wszystko, aby był w stosunkowo bezbolesny sposób rozwiązywany. Utarło się, bowiem w naszym społeczeństwie negatywne przeświadczenie, że dług łączy się zawsze z oszustwem, nieuczciwością i praktykami, które nie są zgodne z obowiązującym prawem.

 

Należy wyraźnie rozgraniczyć dwie kwestie:

– pierwsza z nich to sytuacja, w której w sposób lekkomyślny osoba zaciągała pożyczki i zadłużyła się ponad stan
– natomiast w drugim przypadku mogą wystąpić zdarzenia, których nie mogliśmy przewidzieć w momencie podpisania umowy

w jaki sposob splacic dlugi pożyczkowej lub były bardzo mało prawdopodobne np. utrata pracy, wypadek osoby bliskiej, choroba.

Masowość problemu zadłużenia jak wskazują pracownicy zatrudnieni w Biurach Informacji Gospodarczej wynika z faktu, że Polacy na

chwilę obecną funkcjonują praktycznie na granicy wypłacalności. Oznacza to, że nawet brak pracy przez okres tylko dwóch miesięcy może doszczętnie zdemolować domowe finanse i stać się przyczyną długotrwałych problemów.

Problem długu a rodzina

Jak już było wspomniane wyżej niespłacone zobowiązania wpływają negatywnie na funkcjonowanie całej rodziny dłużnika. Ciekawe obserwacje przynosi ankieta, w której:
– aż 89% pytanych mówi o tym, że należy informować swoich bliskich o problemie zadłużenia i jest przekonanych o tym, iż problemy finansowe powinny być rozwiązywane w sposób wspólny

– natomiast faktyczną współpracę nawiązuje około 63% badanych

Wskazuje to na fakt, że część dłużników ukrywa problem swojego zadłużenia przed najbliższymi i to z różnych względów. Najczęściej mówi się tutaj o chronieniu bliskich a z drugiej dużą rolę odgrywa zwyczajny wstyd i negatywne emocje związane z przyznaniem się do „porażki”.

Jak rozwiązać problem zadłużenia?

Wśród praktyków finansowych mówi się o tym, że na początku każda strona jest przegrana. Zarówno dłużnik, który nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, ale również wierzyciel, ponieważ nie może odzyskać środków finansowych, które zainwestował w udzielenie pożyczki.

Podjęcie rozmów z wierzycielem to jedyne rozsądne rozwiązanie w sytuacji, kiedy popadliśmy w stan zadłużenia i nie możemy sami z niego wyjść. Sensowna konsolidacja, umorzenie części długu lub zawieszenie spłaty na pewien okres może w dłuższej perspektywie sprawić, że obie strony będą wygrane.

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Ostrożność, z jaką zaciągamy nasze zobowiązania.  Jest to rada, która powtarza się ilekroć w temacie długów wypowiada się jakikolwiek ekspert z branży finansowej i windykacyjnej. Fakt, że bez problemu spłacamy nasz jeden kredyt nie oznacza wcale, że równie łatwo pójdzie nam zwrot kolejnego. Na nasze dochody a w szczególności na ich źródło musimy patrzeć w sposób zrównoważony i nie możemy się ponieść emocjom, że nasza dobra sytuacja finansowa będzie trwała wiecznie. Takie myślenie zgubiło nie jednego dłużnika i wpędziło go w długi.

Scroll to Top