Jeszcze w tym roku dostępny będzie kredyt na innowacje technologiczne

kredyt na innowacje technologiczneJeszcze w tym roku dostępny będzie kredyt na innowacje technologiczne

Ministerstwo Rozwoju potwierdza, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony kredyt z przeznaczeniem na innowacje technologiczne jak również fundusz gwarancyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Według zapewnień jednego z wiceministrów nastąpi zwiększenie nakładów na przedsięwzięcia z sektora badań i rozwoju (b+r), jako, że jest to jeden ze znaczących celów w strategii rządu.

Wiceminister przypomniał o utworzonej Radzie ds. Innowacyjności. W jej skład weszli przedstawiciele takich ministerstw jak: ministerstwo rozwoju, szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, zdrowia, skarbu i cyfryzacji.

Członkowie rady podejmują działania i wskazują rozwiązania, które pomagają polskim firmom w poszukiwaniach nowych produktów, angażują rodzimy kapitał a ostatecznie mają się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki na rynku europejskim i rynkach światowych.

Dodatkowo w minionym czasie zapoczątkowano większość działań, jakie zostały określone w Programie Operacyjnym Inteligentny rozwój na lata 2014-2020. Zwiększeniu uległa prognoza wydatkowania, co także jest faktycznym wsparciem dla wielu przedsiębiorstw działających w obszarze badawczo-rozwojowym. Do najważniejszych instrumentów, jakie przewiduje program możemy zaliczyć: finansowanie prac prowadzonych przez przedsiębiorstwa o charakterze badawczo-rozwojowym, wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze typu venture capital, sektorowe programy badawczo-rozwojowe, kreowanie i modernizacja infrastruktury badawczo-rozwojowej (m.in. doposażanie centrów badawczo-rozwojowych). Oprócz tego jeszcze tego roku ma zostać uruchomiony specjalny kredyt na innowacje technologiczne jak również ponadprogramowy fundusz gwarancyjny z przeznaczeniem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ministerstwo planuje również uruchomić jeszcze 23 konkursy w ramach 15 dostępnych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poprzez kredyt technologiczny będziemy mogli sfinansować inwestycję, która będzie polegać na wdrożeniu nowej technologii np. w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych albo nieopatentowanej wiedzy technicznej. Zastrzega się, że wprowadzona technologia umożliwi produkcję nowych albo znacznie ulepszonych towarów, procesów albo usług w porównaniu do tych, które do tej pory były wytwarzane w naszym kraju.

Opisywany kredyt na innowacje technologiczne będzie stanowić jedną z części unijnego programu o nazwie „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020.

Premiowaniu mają podlegać wspólne inwestycje biznesu i nauki. Wysokość budżetu programu „Inteligentny Rozwój” ma wynieść prawie 8,6 mld euro a środki mają pochodzić z Unii Europejskiej. Przewiduje się, że na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, które będą prowadzone przez firmy i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma zostać przeznaczonych około 3,85 mld euro. Z kolei na projekty innowacyjne w firmach przekazano sumę około 2,2 mld euro

Scroll to Top