Jakie są Przesłanki Niezbędne do Ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia osobom fizycznym uwolnienie się od długów. Przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej są określone w Ustawie o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić następujące wymagania: 1. Musi mieć stałe

Jakie są Przesłanki Niezbędne do Ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia osobom fizycznym uwolnienie się od długów. Przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej są określone w Ustawie o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić następujące wymagania:

1. Musi mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Musi mieć zaległości finansowe w stosunku do wierzycieli, których suma jest większa niż 20 000 zł.

3. Musi być w stanie udowodnić, że nie ma możliwości spłaty zadłużenia w ciągu okresu 3 lat.

4. Musi wykazać, że wszelkie aktywa, które posiada, są niewystarczające do spłaty zadłużenia.

5. Musi przedłożyć sądowi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli dłużnik spełni wszystkie powyższe wymagania, sąd może zdecydować o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W takim przypadku dłużnik zostanie zwolniony z długów, które ureguluje syndyk.

Jeśli jednak dłużnik nie spełni wymogów określonych w ustawie, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W takim przypadku dłużnik będzie musiał samodzielnie uregulować swoje zadłużenie.