Jakie są Przesłanki do Cofnięcia Upadłości Konsumenckiej?

Co Zawiera Artykuł Jakie są Przesłanki do Cofnięcia Upadłości Konsumenckiej?

Cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe, jeśli istnieją określone przesłanki. Przesłanki te są określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o upadłości konsumenckiej. Przesłanki te są następujące:

1. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli w okresie trzech lat od ogłoszenia upadłości.

2. Jeśli wierzyciele nie zgłosili żadnych roszczeń lub jeśli wszystkie roszczenia zostały zaspokojone.

3. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów ustawy o upadłości konsumenckiej.

4. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec sądu upadłościowego, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

5. Jeśli dłużnik nie złożył wniosku o przedłużenie okresu upadłości.

6. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów dotyczących przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

7. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec syndyka, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

8. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów dotyczących przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

9. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec sądu upadłościowego, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

10. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec wierzycieli.

Cofnięcie upadłości konsumenckiej może nastąpić po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej przesłanek. Sąd upadłościowy może orzec o cofnięciu upadłości na wniosek dłużnika lub wierzyciela.

kredyt123.pl
kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Zapisz się na nasz Newsletter