Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 – sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!

Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 – sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 - sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!Być może jesteś zbyt niezależny i nie potrafisz poradzić sobie z niepowodzeniami w swojej działalności. Można stać się częścią małej firmy, która przeżywa trudności. Można poprosić kolegę o pomoc i dołączyć do firmy, która ma napiętą smyczy finansową.

Pandemia COVID-19 spowodowała spadek dochodów wielu firm, w tym firm internetowych, takich jak firma, której poświęcony jest ten artykuł. Niektórym firmom grozi bankructwo z powodu braku przychodów.

Część przedsiębiorców skorzystała ze wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych, ale liczba firm, które są w stanie wznowić działalność, nie jest wystarczająco duża. Od 10 września co dziesiąta firma została zamknięta.

Podczas tegorocznego Księżycowego Nowego Roku (tradycyjnego chińskiego Święta Wiosny) liczba nowych firm zaczęła wzrastać w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to wiele firm zostało zmuszonych do zawieszenia działalności z powodu koronawirusa, z którego nie mogą się już wyleczyć.

Branże związane z turystyką, takie jak podróże, transport i hotelarstwo, zostały poważnie dotknięte epidemią wirusa COVID-19 (corona virus). W międzyczasie odnotowano również spadek w usługach, które opierają się na bezpośrednim kontakcie z klientami, takich jak restauracje i bary. Jednak inne branże, niezwiązane z turystyką, nie ucierpiały.

Czy jesteś tutaj, ponieważ zostałeś poproszony o tymczasową, nieokreśloną przerwę w pracy? Nasza kompilacja pomysłów pomoże Ci przetrwać ten trudny okres.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega?

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca z jakiegoś powodu zamyka działalność gospodarczą, klauzula zawieszenia umożliwi mu kontynuowanie działalności do czasu zakończenia umowy między dostawcą a nabywcą.

W większości przypadków głównym powodem, dla którego właściciel decyduje się na zamknięcie działalności, jest brak płynności finansowej, czyli brak środków na pokrycie kosztów stałych, składek i podatków. Z kolei brak płynności finansowej ma różne przyczyny.

Zawieszenie działalności gospodarczej polega na niewypełnianiu innych obowiązków przedsiębiorcy, przede wszystkim na niepłaceniu podatków, a firma nadal będzie formalnie istnieć.

W tym miejscu warto wspomnieć, że tylko jedna grupa osób może tymczasowo zawiesić działalność gospodarczą i są to osoby zatrudnione. Nadal jednak istnieje taka możliwość w przypadku przedsiębiorców. Niezwykle ważne jest, aby podjąć decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej.

 

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

 

Działalność przedsiębiorstwa może zostać zawieszona, zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyżej, w przypadku przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Przywilej ten dotyczyJak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 - sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS! również przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Osoby, które nie są bezpośrednio zatrudnione, dla celów świadczeń z tytułu niezdolności do pracy są traktowane nie inaczej niż osoby, które były traktowane przez rząd, gdy pracują w bazie wojskowej, lub dla celów świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, lub dla celów świadczeń z tytułu odszkodowania pracowniczego.

Aby działalność gospodarcza mogła zostać zawieszona, musi być prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne, takie jak spółka cywilna, spółka lub fundacja. Jeśli jeden ze wspólników zawiesi działalność, biznes musi zostać zawieszony w całości, w przeciwnym razie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie sądowe. W przypadku spółki cywilnej lub spółki osobowej zawieszenie działalności gospodarczej powinno być dokonane w równym stopniu przez wszystkich wspólników.

Najlepiej jest zawiesić działalność w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, aby uzyskać pełne zwolnienie w miesiącu bieżącym. Okres aktywności w bieżącym miesiącu powinien pokrywać się z miesiącami zawieszenia działalności – im wcześniej zawiesisz działalność, tym więcej czasu masz na zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Najwcześniej można zawiesić działalność pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

W jakich sytuacjach można zawiesić działalność gospodarczą?

 

Zawieszenie działalności jest dozwolone w dowolnym momencie (nawet w środku dnia); można również zawiesić działalność z dowolnego powodu.

Firma musi złożyć pisemny wniosek do Departamentu Finansów i Kontroli w dniu, w którym wnioskuje o rozpoczęcie zawieszenia. Wnioskodawca może wskazać zupełnie inną datę, w której wnioskuje o rozpoczęcie zawieszenia. Równie możliwe jest jednak złożenie wniosku o rozpoczęcie zawieszenia w zupełnie innym dniu niż złożenie wniosku o licencję na prowadzenie działalności.

Aby zakończyć działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wydanie formularza CEIDG-1. Wniosek o zakończenie działalności gospodarczej składa się w urzędzie gminy lub miasta. Informację o zakończeniu działalności gospodarczej składa się w urzędzie gminy lub miasta.

W przypadku podpisów otrzymywanych od użytkowników drogą elektroniczną, podpis elektroniczny wnioskodawcy jest dołączany do jego wniosku elektronicznego. Weryfikacja podpisu elektronicznego wymaga kwalifikowanego, walidowanego certyfikatu. Weryfikacja podpisu elektronicznego zapewnia tożsamość nadawcy i ważność podpisu. Po zarejestrowaniu wniosku elektronicznego w systemie CEIDG podpis nadawcy jest identyfikowany, co umożliwia jednoznaczne śledzenie zarówno nadawcy, jak i czasu złożenia wniosku.

Teraz, gdy już wiesz, gdzie możesz zgłosić zawieszenie działalności firmy, dowiedz się, jak długo możesz to robić.

 

Jak długo przedsiębiorstwo może być zablokowane?

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 - sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!Po wejściu w życie Prawa przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy może trwać przez czas nieokreślony, ale nie krócej niż 30 dni. W tym okresie przedsiębiorca musi nadal prowadzić działalność gospodarczą i nie może podejmować innej działalności.

Termin wznowienia działalności firmy został przedłużony o miesiąc. Termin ten upływa 29 września. Powodem jest niedawna propozycja rządu dotycząca wydłużenia terminu w przypadku firm, których działalność została zawieszona. Starałem się podzielić oryginał na bardziej przystępne akapity, użyłem też więcej synonimów.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się w określonym dniu podanym we wniosku i obowiązuje w terminach podanych we wniosku. Czas trwania dotyczy określonych dni lub określonej liczby dni.

 

Czy można zawiesić działalność w Internecie?

 

Istnieje możliwość zawieszenia działalności firmy przy użyciu profilu zaufanego. Korzystając z tej metody, firma może zawiesić działalność poprzez zamknięcie konta na platformie internetowej CEIDG.

Nie masz jeszcze profilu zaufanego? Możesz go założyć za darmo w każdej chwili i przez Internet – warunkiem jest tylko to, aby przed złożeniem wniosku o wygenerowanie profilu zaufanego bank lub podmiot gospodarczy potwierdził Twój wniosek podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu wygenerowania tego profilu.

Aby zawiesić lub zrezygnować z członkostwa w CEIDG, należy skorzystać z prostego i szybkiego formularza online. Twoja firma nie musi wychodzić z domu ani stać w kolejkach w urzędzie, co zabiera dużo czasu.

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Proces krok po kroku

 

Etapy zawieszenia działalności:

Krok 1: Należy złożyć wniosek do FCA o zawieszenie działalności. Można to zrobić na trzy różne sposoby:

Online, a dokładniej przez stronę Biznes.gov.pl (zaloguj się profilem zaufanym, wypełnij kreator wniosku online i podpisz go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) lub na stronie CEIDG – zarejestruj się, wypełnij i podpisz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, www.ceidg.com. Możesz również pobrać ze strony internetowej CEIDG, wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go podpisem nie mniejszym niż podpisem z profilu zaufanego lub systemu CEIDG (dopuszczalny jest również podpis notarialny). Albo w urzędzie – złóż wniosek osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, urzędnik potwierdzi przyjęcie Twojego wniosku i nie później niż następnego dnia dane z wniosku wprowadzi do systemu CEIDG. Możesz też wysłać wniosek pocztą na adres CEIDG. Kompletny wniosek znajdziesz też na stronie internetowej CEIDG lub w formie papierowej w dowolnym urzędzie,

Krok 2: Twoje CV zostanie przejrzane. Jeśli Twoje CV zawiera jakieś błędy, zostaniesz o tym natychmiast poinformowany. Czas na ich poprawienie. Masz 7 dni roboczych na ich uzupełnienie. Jeśli zgłoszenie nie zostanie poprawione lub jeśli nie skontaktujesz się z nami w celu dokonania korekty, nie zostanie rozpatrzone.

Krok 3: Twoja działalność gospodarcza zostanie zawieszona. Okres zawieszenia rozpocznie się w dniu wskazanym przez Ciebie po otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia, jednakże zawieszenie nie będzie skuteczne przez okres 10 dni roboczych, zgodnie z wymogami prawa.

 

Bezczynność i formalności

 

Zawieszenie działalności gospodarczej przez Internet wymaga tylko kilku minut pracy. Przedsiębiorcy potrzebują formularza CEIDG-1, aby zawiesić działalność gospodarczą.

Wniosek zostanie odrzucony, chyba że w polu 01, w pozycji 3 zaznaczysz, że dotyczy on zawieszenia. Alternatywnie, jeśli wniosek składasz przez Internet, musisz posiadać podpis elektroniczny lub mieć założony i aktywowany Profil Zaufany.

W tym momencie istnieją dwie alternatywy: Jedną z nich jest zlecenie profesjonalnemu prawnikowi sporządzenia umowy o zawieszeniu działalności gospodarczej i złożenie w powiatowym biurze ds. działalności gospodarczej formularza CEIDG-1. Drugą możliwością jest zawieszenie działalności i osobiste złożenie formularza CEIDG-1 w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości w danym okręgu.

Chociaż zawarcie związku partnerskiego wymaga bardziej złożonej procedury prawnej, to dotyczy on partnerów tylko na czas trwania związku partnerskiego.

Zawieszenie trwa przez pełne miesiące, ale nie musi pokrywać się z pełnym miesiącem, a po zakończeniu zawieszenia można wznowić działalność lub wznowić ją później.

 

Jak wypełnić wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

 

Prawidłowo opracowany i zrealizowany wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać takie informacje jak:

W jakim celu składany jest wniosek? W polu 01 zaznacz rejestrację informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. W polu 03 wpisz dane dotyczące podatnika: numery PESEL, NIP i REGON, imię, nazwisko i datę urodzenia. W polach 04 i 05 możesz wpisać miejsce zamieszkania i zameldowania. Dane firmy, w polu 06, należy podać pełną nazwę firmy oraz jej nazwę skróconą. W rubryce 07 możesz wpisać nazwę firmy i adres. Jeżeli jesteś ubezpieczony w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) w polu 13 musisz podać informację o kontynuacji działalności. Dane firmy – muszą być wpisane w rubryce 09. W rubryce 14 należy zaznaczyć pole informujące o rozpoczęciu zawieszenia działalności gospodarczej, którego data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Dodatkowe informacje i załączniki należy podać w polu 17 pliku elektronicznego, a w polu 26 należy wskazać naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy, a w polu 29 – datę i podpis podatnika.

Wyjaśniliśmy sposób wypełniania wniosków o przedłużenie i zawieszenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej – można to zrobić osobiście, pocztą lub przez Internet.

 

Odpoczynek i bezczynność oraz inne koszty

 

Każdego przedsiębiorcę nurtuje pytanie: jakie koszty będzie musiał ponieść, gdy zawiesi działalność gospodarczą? Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej i zobowiązań wobec SGRZ

 

Być może zastanawiasz się teraz, jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności w ZUS, ale nie musisz tego zgłaszać do ZUS. Wystarczy, że zgłosisz się do CEIDG.

Zawieszenie działalności i wyrejestrowanie z podatku PAYE

Rejestracja ubezpieczonych w planie składkowym w Ministerstwie Pracy i Ochrony Socjalnej Federacji Rosyjskiej, wyrejestrowanie z ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wyrejestrowanie z ubezpieczenia osoby współpracującej oraz wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej: osoba prowadząca działalność gospodarczą zostaje wyrejestrowana z tytułu składki.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem masz dwie możliwości. Możesz zapłacić całą kwotę z góry, jednak jeśli jest dwóch płatników składek, państwo automatycznie zapłaci należną kwotę.

Nie płacisz składek, gdy Twoja firma nie działa, ponieważ nie masz ubezpieczenia. Nie płacisz za nic, ponieważ Twoja działalność jest zawieszona.

Najlepszym dniem na zawieszenie działalności jest ten, w którym nie płaci się składki zdrowotnej za dany miesiąc, miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne oraz innych podatków, których wysokość zależy od liczby dni w miesiącu.

 

Pracownik może być prawnie zobowiązany wobec pracodawcy

 

Przedsiębiorstwo może zostać zawieszone tylko wtedy, gdy nie ma pracowników.

Umowa o pracę, powołanie, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę.

W zależności od tego, jakie umowy stosują pracodawcy, przed zawieszeniem pracodawcy powinien on wypowiedzieć wszystkie umowy o pracę. Nie musi natomiast wypowiadać wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło.

Urlop macierzyński ma zastosowanie do przyszłych matek lub matek i dzieci, którymi się opiekują w czasie urlopu. Może on również dotyczyć ojców i dziecka, którym się opiekują w trakcie urlopu. Pracodawcy nie są jednak zobowiązani do umożliwienia łączenia urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą.

Zawieszenie działalności gospodarczej i pracownicy – o czym jeszcze musisz pamiętać? W ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy musisz dokonać wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zwolnionych pracowników.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej: co powinieneś wiedzieć?

 

Jeśli działalność zostanie zawieszona w połowie miesiąca, wysokość wpłacanych składek jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których działalność była aktywna.

Z drugiej strony, jeśli firma jest otwarta przez jeden dzień w miesiącu, to nadal jest to pełny miesiąc, w którym należy składać kwartalne roszczenia ubezpieczeniowe. Jeśli firma jest nagle zamknięta przez cały miesiąc, musisz zapłacić miesięczne ubezpieczenie za cały ten okres.

Ważne!

Przedsiębiorca, który obecnie nie pracuje, ma prawo do ulgi podatkowej za kolejne lata z uwagi na wcześniejszą działalność emerytalną lub ubezpieczeniową, a jeśli obecnie nadal prowadzi działalność emerytalną lub rentową, nie odliczy sobie żadnych lat od emerytury/renty inwalidzkiej.

Większym problemem może być brak dostępu do publicznej opieki zdrowotnej po okresie ubezpieczenia krótszym niż miesiąc i opłaceniu ostatniej składki.

Dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest skorzystanie z bezpłatnych badań przesiewowych w ramach dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub skorzystanie z ubezpieczenia wykupionego przez rodzinę. Po przeprowadzeniu badań będzie można wybrać dobrowolny plan zdrowotny, który będzie odpowiadał naszemu stylowi życia, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami zdrowymi czy niezdrowymi.

Jeśli mamy członków rodziny, np. współmałżonka, który jest zatrudniony lub pracuje na własny rachunek, warto zapisać ich do ubezpieczenia zdrowotnego, aby zapewnić sobie i współmałżonkowi ochronę na wypadek, gdyby coś się stało w pracy lub w domu.

Innym sposobem na zapewnienie sobie ubezpieczenia medycznego jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jeśli masz przerwę w pracy, zarejestruj się w urzędzie pracy, aby upewnić się, że masz ubezpieczenie.

W niektórych sytuacjach można nawet uzyskać pewne korzyści. Uzyskają je jednak nie wcześniej niż 30 dni po zarejestrowaniu się w urzędzie ds. bezrobocia lub w innej agencji państwowej i tylko wtedy, gdy nie pojawią się odpowiednie oferty pracy lub stażu. Jeśli osoba bezrobotna opłaca składki na ubezpieczenie społeczne przez 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie ds. ubezpieczeń społecznych, powinna mieć co najmniej 365 dni, w ciągu których opłacała składki.

Prawo do tej składki mają osoby, które pracowały w firmie w ciągu pierwszych dwóch lat jej działalności. Jeśli jednak ktoś mógł wnieść wkład do firmy w ciągu pierwszych dwóch lat jej działalności, musi wnieść wkład w wysokości co najmniej minimalnej płacy krajowej w 2016 roku.

Upewnij się, że masz 24 miesiące od zgłoszenia działalności do preferencyjnego opodatkowania, aby firma mogła czerpać korzyści, zanim przestaniesz płacić za preferencyjne traktowanie.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie ma prawa robić czegokolwiek.

 

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 - sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!

Jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą, nie możesz wykonywać pracy, która była przedmiotem Twojej działalności. Oznacza to, że nie możesz wykonywać pracy, jeśli Twoja działalność jest określona w polskim systemie klasyfikacji pracy. Nawet praca wykonywana na podstawie umów zlecenia (które są rodzajem umów o dzieło) lub umów o dzieło nie może być wykonywana, ponieważ umowy te podlegają przepisom polskiego prawa.

Działalność przedsiębiorcy nie jest rozpoznawana do czasu zaprzestania przez niego działalności gospodarczej. Nawet po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może nadal zawierać umowy z innymi osobami, które nie są związane z jego działalnością gospodarczą.

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana polegająca na tym, że właściciele firm, którzy spodziewają się spadku obrotów, ponoszą straty lub zachorowali na chorobę zakaźną, mogą zawiesić działalność.

Kiedy stoisz przed trudną decyzją, upewnij się, że rozumiesz wszystkie konsekwencje swoich działań i dokonujesz właściwych wyborów, aby uniknąć postępowania sądowego lub utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jakie są roczne rozliczenia podatku dochodowego za okres zawieszenia działalności?

 

Zawieszenie działalności nie zwalnia osoby fizycznej z płacenia podatków, jednak nadal jest ona zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie uzyskała żadnego dochodu.

W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić dochody uzyskane i wydatki poniesione w poprzednim roku podatkowym.

 

Jak sobie radzić, gdy działalność jest zawieszona?

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą, 2022 - sprawdź, jakie są Twoje zobowiązania wobec ZUS!Jaki jest następny krok, gdy zdecydujesz się zawiesić działalność gospodarczą? Zawieszenie działalności daje czas na zabezpieczenie dochodów. Można też w tym czasie pracować nad zwiększeniem dochodów.

Co jest dozwolone w zasadach i warunkach korzystania z platformy Twojej firmy?

kontynuowanie działalności gospodarczej prowadzonej przed zawieszeniem, wyzbywanie się własnych środków trwałych, uzyskiwanie dochodów z działalności prowadzonej przed zawieszeniem, wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania dochodów, regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem, zabezpieczanie źródła dochodów.

 

Jakie są korzyści z zawieszenia działalności?

 

Bardzo ważnym z punktu widzenia przedsiębiorcy jest poczucie niezależności i możliwość wpływania na projekty biznesowe. Mowa tu o zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne czy braku konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Nie ma powodu, aby płacić ryczałt lub podatek dochodowy, aby skorzystać z urlopu. Co więcej, przedsiębiorcy nie muszą składać deklaracji ZUS czy VAT, aby skorzystać z urlopu, wystarczy, że zapłacą odpowiedni podatek.

Scroll to Top