– poradnik krok po kroku

Przy księgowaniu pożyczki udzielonej pracownikowi, należy uwzględnić kilka aspektów. Po pierwsze, sporządzić umowę pożyczkową, wskazując kwotę udzielonej pożyczki oraz warunki spłaty. Następnie, dokumentować przelew środków na konto pracownika lub wypłatę gotówki, np. za pomocą potwierdzenia przelewu lub wyciągu bankowego. Prowadzenie

– poradnik krok po kroku