Jak Wyliczyć Rata Kredytu w Excelu? | Porady i Przewodnik

Kiedy chcesz wyliczyć ratę kredytu w Excelu, możesz skorzystać z kilku różnych narzędzi. Jednym z nich jest funkcja PMT w Excelu. Funkcja ta pozwala na wyliczenie raty kredytu w oparciu o wybraną kwotę kredytu, okres spłaty i stopę procentową.

Aby użyć funkcji PMT w Excelu, musisz wprowadzić następujące dane:

1. Kwota kredytu – Kwota, którą pożyczasz od banku lub innego dostawcy usług finansowych.

2. Okres spłaty – Liczba miesięcy, w których będziesz spłacać kredyt.

3. Stopa procentowa – Stopa procentowa, którą bank lub inny dostawca usług finansowych ustalił dla twojego kredytu.

Następnie musisz wpisać następujące formuły w Excelu:

=PMT(stopa procentowa; okres spłaty; kwota kredytu)

Funkcja ta wyliczy wysokość raty kredytu.

Innym sposobem na wyliczenie raty kredytu w Excelu jest użycie funkcji wyliczającej wartość kapitałową (PV). Aby użyć tej funkcji, musisz wprowadzić następujące dane:

1. Kwota kredytu – Kwota, którą pożyczasz od banku lub innego dostawcy usług finansowych.

2. Stopa procentowa – Stopa procentowa, którą bank lub inny dostawca usług finansowych ustalił dla twojego kredytu.

3. Okres spłaty – Liczba miesięcy, w których będziesz spłacać kredyt.

4. Wartość kapitałowa – Kwota, którą chcesz wyliczyć.

Następnie musisz wpisać następujące formuły w Excelu:

=PV(stopa procentowa; okres spłaty; kwota kredytu; wartość kapitałowa)

Funkcja ta wyliczy wysokość raty kredytu.

Oprócz funkcji PMT i PV w Excelu istnieje wiele innych narzędzi, które możesz użyć do wyliczenia raty kredytu. Jednym z nich jest kalkulator kredytowy, który jest dostępny w wielu witrynach internetowych. Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wszystkich potrzebnych danych, takich jak kwota kredytu, okres spłaty i stopa procentowa, i wyliczenie raty kredytu.

Jak widać, wyliczenie raty kredytu w Excelu jest proste i szybkie. Wystarczy wprowadzić odpowiednie dane i wybrać odpowiednie narzędzie do wyliczenia. Z pomocą Excela możesz łatwo wyliczyć ratę kredytu i uzyskać dokładne wyniki.

Scroll to Top