Jak wyczyścić swój BIK?

Pożyczki społecznościowe dla początkujących

jak wyczyscic bikJak wyczyścić swój BIK?

Dużym problemem dla każdej osoby, która stara się o otrzymanie kredytu lub pożyczki w banku jest posiadanie niekorzystnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to na tyle duża przeszkoda, że niekiedy nawet mała niedopłata raty z przeszłości może nam skutecznie utrudnić otrzymanie dużego kredytu w dniu dzisiejszym.

Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki jak samodzielnie wyczyścić swój BIK. Nie jest to skomplikowane i jeśli poświęcisz kilka chwil na lekturę tego artykułu to zrobisz to bez problemu. Dzięki temu oszczędzasz również na wynagrodzeniu, które musiałbyś uiścić w przypadku zdecydowania się na usługi profesjonalnych pełnomocników.

1. Zebranie danych o zobowiązaniu

Warunkiem podstawowym, aby dany wpis w BIK został usunięty jest zamknięcie danego zobowiązania poprzez jego spłatę (niekiedy taki status zobowiązanie osiąga poprzez jego uregulowanie na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika)

Dane potrzebne do wniosku:
– nazwa banku
– data zawarcia umowy
– numer umowy kredytowej/pożyczkowej

Uwaga. Nasz wniosek wbrew obiegowej opinii jest skierowany do banku, w którym zaciągaliśmy zobowiązanie a nie do Biura Informacji Kredytowej. To bank wysłał do BIKu dane na temat naszego kredytu i to on na nasze żądanie jest zobowiązany do tego, aby przesłać stosowną informację o zaprzestaniu ich przetwarzania.

2. Nasze danejak wyczyscic swoj bik

Wskazujemy:
– nasze dane do korespondencji
– nr PESEL

3. Główna treść wniosku

Zasadniczym postulatem i częścią naszego wniosku jest żądanie przykładowej treści:

„W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez np. Zachodni Bank Rozwoju Regionalnego moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie”

Konieczność przedstawiania podstawy prawnej nie jest wymagana (analogicznie z łacińską zasadą, jaka stosowana jest w postępowaniu sądowym „iura novit curia” tzn. sąd zna prawo).

 

4. Podpis

Wniosek własnoręcznie podpisujemy (wniosek bez podpisu nie będzie rozpatrzony przez bank) i wysyłamy (najlepiej listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania).

5. W jakich przypadkach odpowiedź na nasz wniosek może być negatywna?

W tym przypadku konieczne jest odwołanie do przepisów w prawie bankowym a konkretniej do art. 105a ust. 3 Prawa Bankowego. Stanowi on, że:

Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło, co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”

Oprócz tego ust. 5 tejże ustawy ustala, iż „Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania (…)”.

W prostych słowach chodzi o to, że jeśli spłacaliśmy swój kredyt i z różnych przyczyn wystąpiły opóźnienia w wielkości określonej w ustawi to bank może się nie zgodzić na nasz wniosek o wyczyszczenie BIKu nawet przez okres 5 lat. Pomimo faktu, że kredyt został w całości przez nas spłacony.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

upadłość konsumencka 2023 co to jest

Upadłość konsumencka, znana również jako bankructwo osobiste, to proces, w którym dłużnik niezdolny do uregulowania swoich długów wobec wierzycieli ma szansę na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej. W 2023 roku przewiduje się znaczący wzrost zgłoszeń upadłościowych, dlatego warto poznać ten proces i jego potencjalne korzyści dla osób zadłużonych. Czy jesteś gotowy na nowy start finansowy? Dowiedz się więcej!

upadłość konsumencka a dotacja

Upadłość konsumencka to skuteczny sposób na pozbycie się długów. Jednak, czy taki dłużnik może ubiegać się o dotacje? Otóż, tak! W artykule dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotację w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

upadłość konsumencka ogłoszenie

Upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów. Ogłoszenie upadłości wymaga jednak precyzyjnych działań i wynikających z nich konsekwencji. Dowiedz się, co musisz wiedzieć o procesie upadłości konsumenckiej i jakie są korzyści, a także ograniczenia tego rozwiązania.

upadłość konsumencka kutno

Upadłość konsumencka to coraz popularniejszy sposób na wyjście z długów dla osób indywidualnych. W Kutnie również można skorzystać z tej możliwości. Warto zwrócić uwagę, że upadłość konsumencka jest odpowiedzialnym i skutecznym rozwiązaniem problemów finansowych.