Jak duży Wkład Własny Potrzebny jest do Uzyskania Kredytu?

Wymagania dotyczące wkładu własnego – czyli ile? Otrzymanie kredytu hipotecznego i finansowanie zakupu nieruchomości nie nastąpi bez wcześniejszego wkładu własnego. Wkład własny oznacza udział własnych środków, jaki potrzebny jest do sfinansowania ustalonego procentu całej kwoty transakcji. Ustalenie wielkości wkładu własnego

Jak duży Wkład Własny Potrzebny jest do Uzyskania Kredytu?


Wymagania dotyczące wkładu własnego – czyli ile?

Otrzymanie kredytu hipotecznego i finansowanie zakupu nieruchomości nie nastąpi bez wcześniejszego wkładu własnego. Wkład własny oznacza udział własnych środków, jaki potrzebny jest do sfinansowania ustalonego procentu całej kwoty transakcji. Ustalenie wielkości wkładu własnego jasno określa umowa o kredyt, i to ona decyduje o koszcie długu, który trzeba następnie spłacić bankowi w wyznaczonym okresie.

Jak duży wkład własny jest potrzebny do uzyskania kredytu?

Formalnie, minimalny wkład własny do uzyskania kredytu hipotecznego ustalany jest przez bank i często określany jest jako minimalna relacja własnego finansowania. Banki mają różne wymagania dotyczące wkładu własnego, które są czasami określane jako wymagany wkład własny w stosunku do kredytu. Określenie minimalnego udziału kapitału własnego w kosztach związanych z finansowaniem zakupu jest bardzo ważne w przypadku kredytów hipotecznych.

Czynniki decydujące o wkładzie własnym:

Aby określić wielkość wymaganego wkładu własnego do uzyskania kredytu, ważne jest uprzednie rozważenie kilku czynników:

  • Twoje historia kredytowa: jakość Twoich obecnych i przeszłych transakcji kredytowych jest bardzo ważna dla banku;
  • Twoje dochody: twoje dochody i twoja wydajność w ciągu ostatnich kilku miesięcy są tutaj ważne, aby udowodnić, że jesteś zdolny zwrócić pożyczone pieniądze;
  • Twoje wybory: przeprowadziłeś już due-dilligence dotyczący twojej nieruchomości? Czy wiesz, jaki bank wymaga wkładu własnego, czy wolisz sfinansować kupno nieruchomości?
  • Twoja zdolność kredytowa: zdolność kredytowa (tzw. scoring kredytowy) jest także czynnikiem decydującym o wymaganym wkładzie własnym. Im wyższy jest Twój scoring, tym niższy wkład własny potrzebny będzie do uzyskania kredytu.

Najczęściej stosowane wkłady własne:

Wkład własny, jaki wymagany jest do otrzymania kredytu hipotecznego, jest często widziany jako udział procentowy całkowitego kosztu zakupu nieruchomości. Najczęściej występują następujące wymagania:

  • 10% wkładu własnego – najczęściej stosowany procent;
  • 20% wkładu własnego – najbardziej korzystny dla obu stron;
  • 25% wkładu własnego – jest bardzo częstym wymaganiem;
  • 30% wkładu własnego – stosowany jest w przypadku twardych kredytów hipotecznych lub wysokich ryzyk.

Podsumowanie

Wymagany wkład własny do uzyskania kredytu hipotecznego jest ustalany przez instytucję finansową i może wynosić od 10% do 30% całkowitej wartości nieruchomości. Wkład własny pozwala na zmniejszenie zadłużenia i zmniejsza koszty kredytu. Istotne są Twoja historia kredytowa, obecne i przeszłe dochody, Twoje wybory finansowe i twoja zdolność kredytowa. Jeśli wszystkie te elementy wskazują, że jesteś w stanie spłacić kredyt, możesz skorzystać z finansowania i otrzymać pożądany kredyt hipoteczny.