Informacja o PDO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Hard Sell Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku ul. Daszyńskiego 2 38-500 Sanok.

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr tel., email, imię matki i ojca, nr i seria dowodu osobistego,nr rachunku bankowego) ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.
 3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług pośredniczych przy zawarciu umowy kredytu lub w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.

II. Inspektor ochrony danych osobowych.

 1. Inspektorem danych osobowych w Hard Sell Group Sp. z o.o.  jest Damian Hyjek z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną iod@pcfp.pl.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być banki, inne podmioty udzielające pożyczek, hostingowy, brokerzy.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.
 2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.

V Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
 2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.

VII Profilowanie

 1. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie analizy Państwa zdolności kredytowych  w celu zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie decyzja dotycząca udzielenia pożyczki. W zależności od wyników przeprowadzonej analizy może być ona pozytywna lub negatywna

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy