Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty.

Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty. Wzrost poziomu cen związany z rosnącą inflacją, zwłaszcza w kraju, którego walutą jest dolar amerykański, może przyprawić o ból głowy osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Kiedy kredytobiorcy

Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty.

Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty.Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty.

Wzrost poziomu cen związany z rosnącą inflacją, zwłaszcza w kraju, którego walutą jest dolar amerykański, może przyprawić o ból głowy osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Kiedy kredytobiorcy widzą, że wysokość raty wzrasta, mogą czasami podwoić lub potroić wysokość swoich płatności.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest inflacja? Jak wpływa na kredyt? Inflacja nie powinna mieć znaczącego wpływu na koszt kredytu; jeśli jednak koszty rat kredytu hipotecznego wzrosną, będziesz musiał zapłacić więcej, aby spłacić miesięczną ratę.

W społeczeństwie kapitalistycznym ceny towarów i usług mogą rosnąć, a czasem spadać. Inflacja charakteryzuje się jednak stałym wzrostem cen we wszystkich sektorach, co ma negatywny wpływ na siłę nabywczą. W styczniu 2022 r. inflacja w Polsce wyniosła dziewięć i pół procent, podczas gdy rok temu w styczniu 2019 r. było to zaledwie dwa punkty i pół procenta. Inflacja w Polsce w najbliższym czasie nie zwolni. Ponadto wysokie tempo wzrostu gospodarczego i niestabilny kurs wymiany złotego tylko przyczynią się do wzrostu kosztów utrzymania w najbliższych miesiącach.

Co to jest inflacja?

Inflacja to nic innego jak ogólny wzrost cen towarów i usług w czasie. Oznacza to, że maleje siła nabywcza tych pieniędzy dla osoby zarabiającej. Na poziom inflacji ma wpływ podaż pieniądza w gospodarce, ale także szalejąca konsumpcja.

Dlaczego inflacja wpływa na kredyt?

Trudno jest zrozumieć koszty życia kredytobiorcy, który spłaca kredyty w równych ratach miesięcznych. Jeszcze trudniej jest zrozumieć, dlaczego oprocentowanie kredytów jest wyższe niż normalnie, gdy kredytobiorcy decydują się na wyższą kwotę spłaty. Odpowiedź jest prosta: to dlatego, że te wyższe stopy oprocentowania kredytów.

Gdy to czytasz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spowoduje to wzrost ceny Twojego kredytu hipotecznego. Część odsetkowa pierwotnej kwoty głównej kredytu jest po prostu częścią całego rachunku. Wpływa ona na wysokość raty, ponieważ wyższa stopa procentowa jest oparta na wyższej stopie prime. Wraz ze wzrostem stopy bazowej rośnie część odsetkowa miesięcznej płatności.

Inflacja i stopy kredytowe:

Gdy inflacja zaczyna rosnąć, Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, aby zapobiec dalszemu wzrostowi inflacji. Powoduje to wzrost kosztu pieniądza, po którym banki komercyjne banku centralnego pożyczałyby gotówkę, żądając wyższej stopy procentowej. Banki komercyjne pożyczałyby wtedy pieniądze banku centralnego, podnosząc swoje stopy procentowe jeszcze wyżej.

Jeśli pożyczasz pieniądze od banku, bank nie tylko zwiększa wysokość kredytu, ale także podnosi stopy procentowe. Podwyższa je, ponieważ w dzisiejszych czasach stopa inflacji gwałtownie rośnie z powodu COVID-19. Na początku tej pandemii mieliście w Polsce sytuację, w której bank podniósł stopę procentową, co spowodowało obniżenie rat.

Jaki wpływ ma inflacja na Twój kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny na dom to zobowiązanie do mieszkania, pracy, inwestowania i oszczędzania na nieruchomość bez obaw o spłatę kredytu w krótkim okresie czasu. Wymaga on od kredytobiorców płacenia miesięcznej raty przez długi okres czasu. Kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu mają zagwarantowaną cenę na koniec okresu kredytowania. Kredyt o stałym oprocentowaniu może być zaciągany na wiele lat, zwykle nie dłużej niż na 5 (czasem 10, 15) lat. Oprocentowanie zmienne zwykle wzrasta co miesiąc.

Rezerwa Federalna jest bankiem centralnym, który reguluje kwestie pieniądza i banków w Stanach Zjednoczonych. Ma to wpływ na oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Zwiększając te koszty, Rezerwa Federalna powoduje coroczny wzrost oprocentowania kredytu hipotecznego, co nazywane jest inflacją.

Zaliczki gotówkowe i wpływ inflacji

Istnieją dwie główne techniki, które można wykorzystać do spłacenia karty kredytowej. Jedną z nich jest zwiększenie kwoty zakupów lub zwiększenie częstotliwości zakupów. Druga polega na zwiększeniu wysokości raty poprzez zaciągnięcie większej pożyczki. Jest to technika bardziej popularna wśród firm oferujących karty kredytowe.

Czy wyższa inflacja wpłynie na koszt kredytu?

Jak już wcześniej wspomniałem, inflacja pośrednio wpływa na ceny towarów i usług. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej w czasach inflacji nie chce, aby wartość pieniądza znacznie spadła. Inflacja ma podobny efekt, jak droższe kredyty dla użytkowników kart kredytowych i debetowych, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe, aby spowolnić wzrost cen.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na związek między inflacją a stopami procentowymi kredytów. Duża część kosztów kredytu zależy od stóp procentowych, a zatem każda zmiana stóp procentowych wpływa na wysokość raty kredytu. Jeśli stopy procentowe spadną, koszty zmniejszą się (będą niższe), ale jeśli stopy procentowe wzrosną, koszty wzrosną (będą wyższe).

Mimo że wielu Polaków zaczęło oszczędzać na przyszłość, gdy zaczęła się wysoka inflacja, pieniądze, które mają teraz, nie mogą być wykorzystane na przyszłe zakupy. Zaczęli już robić to samo na kolejne miesiące.

Inflacja na rynku kredytów i hipotek i co to oznacza dla osób zaciągających kredyty.Czy obecna inflacja sprawi, że raty kredytu wzrosną?

Wyższa inflacja najprawdopodobniej sprawi, że kredyty będą droższe, ponieważ wzrośnie oprocentowanie kredytu lub pożyczki hipotecznej. Wzrost stopy procentowej będzie wskaźnikiem inflacji.

Zastanawiałem się nad moimi wcześniejszymi doświadczeniami związanymi ze spłatą kredytów hipotecznych – ich wysokość wielokrotnie wzrastała, mimo że początkowo stopy procentowe były niskie. Jeśli rodzina posiadająca kredyt hipoteczny w wysokości 75 000 USD, który jest korygowany o coroczne podwyżki stóp procentowych, pozostanie przy stałej płatności 700 USD miesięcznie, będzie płacić 926 USD miesięcznie. Jeśli płaciliby tak przez kilka lat, za tę samą kwotę mogliby kupić ponad dwa razy większy dom.

Kredyt 10-tysięczny z oprocentowaniem około dziesięciu procent w skali roku to zobowiązanie, które jest tak duże, że osoba nie jest w stanie spłacić go w jednym okresie kredytowania. W stanie pierwotnym (na kwiecień 2021 r.) rata za jego pierwszą spłatę wyniosłaby 459,53 zł.

Czy powinniśmy zaciągać kredyt, gdy rośnie inflacja?

Wyższa inflacja sprawia, że popyt na nowy dług jest tak mały, a obywatele nie są zbyt chętni do oszczędzania. Zamiast tego wybierają skrytki bankowe, złoto lub rządowe papiery wartościowe indeksowane wskaźnikiem inflacji (w skrócie „inflacja”).

Czy coraz więcej osób dostrzega wzrost cen w swoich budżetach domowych i czy spłaca zadłużenie, w tym raty kredytów? Jest to dobry moment na spłatę zadłużenia poprzez „zainwestowanie” pieniędzy w zaliczkę. W ten sposób obniża się miesięczną ratę, a dzięki wzrostowi cen oszczędza się pieniądze, zmniejszając kwotę, którą trzeba będzie zapłacić z tytułu odsetek.