Frankowicze z jakimi problemami się borykają i do jakiej pomocy mogą się zwrócić?

Frankowicze z jakimi problemami się borykają i do jakiej pomocy mogą się zwrócić? Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „ETS” wydanym 6 czerwca ubiegłego roku, wielu bankowców i bankowców nadal odmawia spłaty zadłużenia frankowych kredytów hipotecznych. „Frankowicze” stoją przed realną możliwością

Frankowicze z jakimi problemami się borykają i do jakiej pomocy mogą się zwrócić?

konsolidacje pozabankoweFrankowicze z jakimi problemami się borykają i do jakiej pomocy mogą się zwrócić?

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „ETS” wydanym 6 czerwca ubiegłego roku, wielu bankowców i bankowców nadal odmawia spłaty zadłużenia frankowych kredytów hipotecznych. „Frankowicze” stoją przed realną możliwością umorzenia ich długu. Czy rzeczywiście mogą odetchnąć z ulgą? My się tego dowiadujemy! Będziemy przyglądać się problemom i sposobom radzenia sobie z nimi

Jakiś czas temu ludzie w Niemczech zaciągali kredyty w obcych walutach. Osoby, które miały kredyty w obcych walutach, zostały później za to ukarane. Powodem, dla którego kredyty w walutach innych niż złoty nie były tak samo oprocentowane, było to, że wymiana złotówek była droższa. (Tak było jeszcze kilka lat temu, tak jest i teraz).

Kredyty frankowe – najważniejsze informacje

„O frankofilach mówi się ostatnio dużo, a najwięcej od lat. Dlaczego? Frankofile, w 2015 roku, nagle otrzymali większą liczbę frankowiczów. Zjawisko to było spowodowane spadkiem kursu jednego franka szwajcarskiego, wartości franka, który został wypuszczony do obiegu jako waluta obca.

W latach trzydziestych, kiedy polska waluta przestała być prawnym środkiem płatniczym, pojawiły się problemy z kursem wymiany waluty i wartością polskiego złotego. Gdzie powstały wtedy kredyty frankowe? Powstały one po to, aby ułatwić ludziom przesyłanie sobie nawzajem pieniędzy w gotówce, gdy były one

  1. Mniejsze odsetki w ich przypadku przekładały się na niższą ratę kredytu.
  2. Oferowały korzystniejsze oprocentowanie w porównaniu z mieszkaniowymi kredytami złotowymi.
  3. Były dostępne nawet dla osób o niskiej zdolności kredytowej, które nie mogły sobie pozwolić na kredyt w złotówkach.

Kredyty hipoteczne w Polsce zostały udzielone w 2004 roku, jednak tak naprawdę kredyty hipoteczne w kraju zostały wprowadzone dopiero w 2011 roku. Mimo to, jeden z największych banków w kraju odnotował napływ pieniędzy z tytułu wzrostu oprocentowania we frankach polskich.

Takie zachowanie kredytodawców spowodowało, że ludzie wycofywali się z dotychczasowych kredytów, w wyniku czego w ciągu czterech lat udzielono kredytów o wartości blisko 50-60 mld zł.

Trudno się dziwić, że oprocentowanie, jakie kredytobiorcy muszą zapłacić w CHF jest znacznie wyższe niż w innych walutach, ponieważ dla polskich kredytobiorców oprocentowanie w CHF jest o około 4 punkty wyższe niż dla innych kredytobiorców.

Aby pobudzić koniunkturę na rynku mieszkaniowym, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych we frankach było niskie. Doprowadziło to jednak do tego, że więcej Polaków otrzymywało kredyty mieszkaniowe we frankach, podczas gdy wiele innych osób również otrzymywało kredyty we frankach.

Według statystyk Krajowej Izby Skarbowej, w spłacie pozostało 451 tys. zł zobowiązań na kwotę ok. 100 mld zł. Do końca 2020 roku łączna wartość portfeli mieszkaniowych kredytów frankowych wyniosła 100 mld zł.

smutne jest życie staruszkaKredyty frankowe denominowane i indeksowane

Zapewne znają Państwo trzy różne rodzaje kredytów frankowych; należy jednak wspomnieć, że kredyty frankowe denominowane w innej walucie są najważniejsze.

Jeśli kredyt jest indeksowany do waluty obcej, zarówno wartość zobowiązania, jak i jego wypłata są wyrażone w walucie tego kraju. Jednakże, przed wypłatą kredytu, jego wartość w tym kraju jest przeliczana na walutę, w której jest indeksowany.

W realnym świecie to, w jaki sposób kwota wpłacona na początku kredytu jest wykorzystywana do obliczania rat kapitałowo-odsetkowych, oznacza, że kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu we frankach i ponosi ryzyko wahań kursu ich waluty. Oznacza to, że jeśli kurs waluty pójdzie w górę, kredytobiorca musi oddać znacznie więcej niż pożycza.

Kredyty frankowe to ten sam rodzaj kredytu. Jednak zobowiązanie wyrażone jest w walucie obcej, a złotówki płacone za zobowiązania zostaną przeliczone według kursu z dnia zapłaty.

Chociaż większość ludzi ma tendencję do korzystania z kredytów w dolarach, zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy nie wiedzą dokładnie, ile kredytu otrzymają od banku, dopóki kredyt nie zostanie podpisany. Dlatego też nie mają dokładnego wyobrażenia o tym, ile będą winni.

Frankowicze – kim są?

W 2019 roku niektórzy Polacy zastanawiają się, czy znów będą nazywani frankiwiczami czy frankowiczami. W 2020 roku liczba ta ma się zmniejszyć.

Z bazy statystycznej Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2012 roku kredyty we frankach miało w Polsce około 768 tysięcy obywateli. Frankowicze w kraju stanowią ok. 5 proc. wszystkich kredytobiorców. Prawie co czwarty z nich spłaca kredyt w innej walucie.

Połowa wszystkich franczyzobiorców mieszka w dużych miastach lub na przedmieściach. Tak więc frankofile są tu wśród nas i jest ich wciąż całkiem sporo.

Aasa KredytZadłużenie polskich frankowiczów – ile wynosi?

W 2019 r. portfel mieszkaniowych kredytów frankowych w CHF wyniósł 101.809.067 tys. zł. Przy wartości rynkowej 5.340.826 tys. zł, zadłużenie hipoteczne w regionie zmniejszyło się w 2019 r. w stosunku do roku ubiegłego o 5.324.066 tys. zł, tj. o 5%.

Nie zaszkodził temu w żaden sposób fakt, że kurs złotego do franka wynosił w tym czasie 11 000 zł. Choć państwo francuskie nie publikuje oficjalnych danych za rok 2020, to jest bardzo mało prawdopodobne, by wartość rachunków bieżących przekroczyła 30 mld koron.

„Krach walutowy w 2015 roku” był jedną z przyczyn tego, że wielu frankowiczów tego świata musiało zwrócić znacznie więcej pieniędzy niż pożyczyli na swój kredyt we frankach szwajcarskich. Na przykład za kredyt w wysokości 1 franka szwajcarskiego musieli zapłacić 4 franki szwajcarskie. Tyle pieniędzy, więcej niż pożyczyli, trzeba było zwrócić.

Z jakim problemem borykają się dziś frankofile?

Oprócz ogromnych stawek podatkowych i innych przeszkód, frankofobowie mają jeszcze jeden problem. Wielu frankofilów posiada franki szwajcarskie, których nie są w stanie wymienić na euro. Powodem jest skomplikowana i często myląca umowa zawarta przez ludzi, którzy dawno temu zaciągnęli kredyty w Szwajcarii.

Nieuczciwe warunki kredytu to nie cała historia. Kredyt we frankach jest niesprawiedliwy i został ustalony w sposób, który narusza Twoje interesy.

Do długu wobec zagranicy dochodzi jeszcze zły kurs własnej waluty w stosunku do innych walut. Kurs polskiego złotego zależy bezpośrednio od kursów walut obcych, a nie od oficjalnego kursu Narodowego Banku Polskiego. Kurs ten jest bardzo niemiarodajny. Kurs walutowy zmienia się często, co oznacza, że kwota zadłużenia w walutach obcych zmienia się z dnia na dzień.

Kolejną kwestią związaną z kredytem jest jego kontrowersyjne opodatkowanie. Wiele dyskusji dotyczy dokładnej kwoty, jaką osoba otrzymująca kredyt powinna zapłacić w podatkach. W niektórych umowach brakuje informacji potrzebnych do wyliczenia dokładnej kwoty odsetek, które powinien spłacić odbiorca.

Frankowicze często mylą więc pojęcie naliczania odsetek od własnej waluty z naliczaniem odsetek od waluty niezależnie wymienianej. Ponadto istnieją inne komplikacje związane z naliczaniem odsetek od franków, w tym brak możliwości zabezpieczenia i ryzyko wzrostu kursu walutowego.

Ze względu na aprecjację franka szwajcarskiego banki nie wprowadziły ochrony dla kredytobiorców, która pomogłaby im w przypadku wzrostu zadłużenia spowodowanego aprecjacją waluty. Dłużnicy nie mają ubezpieczenia, które by ich chroniło, a zadłużenie nie jest ograniczane.

O co walczą frankowicze?

Osoby, które chcą dochodzić zwrotu nadpłaconych kredytów zagranicznych, musiałyby udowodnić w sądzie, że takie płatności zostały dokonane z naruszeniem umowy i że ich spłata narusza warunki umowy.

Istnieją jednak również uzasadnione powody, aby podjąć działania przeciwko kredytowi hipotecznemu. Nierozsądne byłoby odmawianie tego, do czego Frankovics ma uzasadnione prawo, dlatego banki wymknęłyby się spod kontroli, nie zapewniając sprawiedliwej sprawiedliwości.

Unilink Cash PożyczkaNa co mogą liczyć posiadacze franków? Kredyty we frankach – czyli pożyczki udzielane frankowiczom przez banki w zamian za franki – na co mogą liczyć frankowicze?

Frankowicze – co dalej? Gdzie szukać pomocy? Nie możesz liczyć na pomoc państwa ani kredytodawcy. Nie możesz liczyć na to, że kredyt we frankach szwajcarskich zostanie udzielony. Nie wolno jednak rezygnować z walki. Ważne jest, aby szukać możliwych rozwiązań.

W pierwszej kolejności warto skonsultować się z wyspecjalizowanym księgowym, jak postępować z bankowymi warunkami obowiązującej umowy kredytowej. Może się bowiem okazać, że niektóre zapisy umowy są niezgodne z prawem lub są sprzeczne z warunkami umowy. W takich przypadkach może Ci przysługiwać roszczenie o ewentualne odszkodowanie wobec banku.

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i stoczyć długą i żmudną walkę. Większość spraw w sądach wygrywają frankowicze, dlatego możesz liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie Twojego sporu.