Dochód bezwarunkowy, co to jest i jakie są szanse na wprowadzenie w Polsce?

Feratum Money PożyczkaDochód bezwarunkowy, co to jest i jakie są szanse na wprowadzenie w Polsce?

Dochód bezwarunkowy to idea, której czas już nadszedł. Gdyby każdy mieszkaniec współczesnego świata otrzymywał wynagrodzenie niezależnie od tego, czy pracuje, pieniądze można by przeznaczyć na wiele dóbr i usług. Jak można wprowadzić tę ideę w Polsce?

A gdybyś mógł otrzymać fundusze i nie musiałbyś spełniać żadnych warunków? Dodatkowo, pozwalało Ci to na wykorzystanie środków na dowolny cel. Brzmi to nierealnie, prawda? Jak to się dzieje, że tak się nie dzieje?

Czym dokładnie jest dochód podstawowy?

Aż 87% Polaków przyznaje, że nic nie wie o dochodzie podstawowym. Większość z nich nie ma pojęcia, czym on jest. Co więcej, ta niewiedza jest niemal w takim samym stopniu obecna w mediach, jak i w kieszeniach ludzi. Mimo to, dyskusja na ten temat trwa. Czym więc jest dochód podstawowy i jak ludzie mogą go lepiej poznać?

Dobrze, że we współczesnym społeczeństwie każdy ma prawo do pieniędzy od państwa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych przez państwo. Zaproponował to Państwowy Instytut Ekonomiczny, który również uważa, że wszyscy obywatele mają prawo do pieniędzy od państwa w wysokości do

Jeśli każda osoba ma otrzymać taką samą kwotę, to rodzina z dwójką dzieci powinna otrzymać 6.000 zł miesięcznie i to nie za liczbę osób w gospodarstwie domowym, ale na każde dziecko z osobna.

Jaki jest cel wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego?

Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego dałoby biedniejszym Polakom równiejsze szanse na rynku społecznym i pomogłoby im uzyskać dostęp do edukacji i pracy.

W myśl zasady, że zasoby są dobrem wspólnym i że każdy zasługuje na pieniądze wypłacane przez państwo, program ten uwzględnia wkład każdej osoby w równym stopniu. Nie ma znaczenia, czy dana osoba pracuje, czy nie. Każdy otrzymałby pieniądze.

Istnieją zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty idei powszechnego dochodu podstawowego; oprócz pozytywnych skutków, plan ten stworzy również nierówności, ponieważ niektórzy ludzie otrzymywaliby dochód, podczas gdy inni nie. Co więcej, zachęcałby on bezrobotnych i osoby o niskich dochodach do szukania pracy z obawy przed utratą gwarantowanego dochodu.

Bezwarunkowy dochód podstawowy w zasadzie wyeliminowałby istnienie każdego innego rodzaju świadczenia socjalnego. Wpłynąłby również na kwotę, jaką dana osoba musi zaoszczędzić, zanim będzie mogła otrzymać świadczenie.

Jak obniżyć koszty kredytu hipotecznego?Jak sprawić, by bezwarunkowy dochód podstawowy działał w Polsce.

Mimo że wiele osób pytało kanadyjskiego ministra, czy jego rząd wprowadzi dochód podstawowy, nic w tej sprawie nie zostało zrobione. W związku z tym trudno przewidzieć, czy takie stypendium będzie kiedykolwiek wypłacane.

To jest pomysł z 2021 r. na bezwarunkowy dochód podstawowy

Polityka gwarantowanego dochodu przyniosłaby korzyści wszystkim ludziom. To jest jej najważniejsza cecha. „Bezwarunkowa” sugeruje brak warunków lub parametrów.

Jeśli uważacie, że powinno się przyznawać punkty za to, jak się zachowuje lub ile zarabia, to można zaproponować program, który przyznaje punkty za bycie przyzwoitym człowiekiem. W tym programie, 500+ dostaje się nagrodę, jeśli ma się dzieci.

Ile wynosiłby bezwarunkowy dochód podstawowy?

Ludzie w Polsce planują stworzyć dochód podstawowy dla każdego dorosłego powyżej 18 roku życia. Będzie to oznaczało dodatkowe 2000 zł dla każdej osoby.

Jest nawet zasiłek w wysokości 600 zł, który jest w zasadzie taki sam jak zasiłek w wysokości 1000 zł. Te świadczenia pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak opłacenie rachunków czy zakup żywności. Wyznaczone świadczenia na rękę będą wynosiły 2400 zł.

kredyty bankowe onlineW jaki sposób w Polsce byłby finansowany bezwarunkowy dochód podstawowy?

Stan bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce nie jest znany. Nie wiadomo jeszcze, ile i jak będą płacić. Niektórzy uważają jednak, że obywatele będą otrzymywać miesięczny dochód poprzez odliczenia od pensji.

Pierwszy etap polegałby na określeniu skali problemu, który rozwiązałby powszechny dochód podstawowy. Wynika z tego, że potrzebne są dodatkowe środki na utrzymanie istniejącego systemu opieki społecznej. Gdyby zamiast tego pieniądze pochodziły z podniesienia podatków, mogłoby to skutkować wyższymi kosztami dla konsumentów i większym deficytem budżetowym.

Co można zrobić z pieniędzmi z Dochodu Gwarantowanego

Państwo nie decyduje ani nie dyktuje, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Najbogatsi mogliby wykorzystać je jako dodatkową formę oszczędności, podczas gdy najbiedniejsi mogliby wykorzystać dochód gwarantowany na opłacenie artykułów pierwszej potrzeby i innych wydatków.

Eksperci o debacie na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Większość specjalistów uważa, że taki bezwarunkowy dochód podstawowy jest złym pomysłem. Niektórzy specjaliści utrzymują, że takie dochody podstawowe doprowadziłyby co najwyżej do inflacji dochodów podstawowych. Inni twierdzą, że taki dochód podstawowy spowodowałby hiperinflację.

Aby utrzymać koszty na niskim poziomie i uniknąć nakładania zbędnych obciążeń na najuboższych, jeśli zasiłki nie są wypłacane bezpośrednio osobom fizycznym, rząd może stworzyć taki system, aby ludzie nie mogli ich unikać. Jeśli ludzie znajdują pracę, to może być najwyższy zasiłek lub bardzo wysoki podatek, lub mogą być zastosowane oba.

Ci, którzy sprzeciwiają się idei dochodu podstawowego, powołują się na obawy związane z bogaceniem się korporacji i pozostawieniem mniejszej ilości pieniędzy na pomoc biednym ludziom. Argumentuje się, że bogactwo zamiast tego trafi do najbogatszych, jeśli nie będzie dochodu podstawowego, który uniemożliwi bogatym posiadanie jeszcze więcej.

Systemy dochodów podstawowych na świecie, co to jest?

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego nie jest wytworem tylko Polski. W innych krajach europejskich toczą się na ten temat dyskusje i wiele z nich nie zgadza się z tym, jak miałby on funkcjonować i kto miałby za niego płacić. Uważają, że powinny za niego płacić władze, a nie mieszkańcy.

Największe poparcie dla idei zapewnienia dochodu podstawowego wyrażane jest w Europie Wschodniej. Wysoki poziom poparcia utrzymuje się w Słowenii, gdzie ponad 60% osób popiera tę ideę. W Polsce poparcie dla tego świadczenia społecznego wynosi 58%, podczas gdy na Słowacji, Ukrainie i w Niemczech mniej niż połowa społeczeństwa opowiada się za wprowadzeniem dochodu podstawowego.

W niektórych przypadkach Europejczycy, tacy jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, są przeciwni. Inni, jak Szwedzi, Szwajcarzy i Norwegowie uważają, że jest to dobry pomysł.

Idea „dochodu podstawowego” jest szczególnie popierana przez osoby młodsze i nieposiadające wykształcenia średniego.

Ponadto w Niemczech przetestowano siatkę bezpieczeństwa dochodów. Została ona wprowadzona na zasadzie prywatnej i przekazana losowo wybranym osobom. Teraz obserwuje się ich, aby zobaczyć, jaki wpływ ma to świadczenie na ich życie: czy będzie miało efekt zachęcający, czy wręcz przeciwnie.

Grupa ludzi w Finlandii przeprowadziła badania, aby dowiedzieć się, czy bezwarunkowy dochód podstawowy byłby korzystny dla gospodarki. Uczestnicy eksperymentu nie byli przekonani, że dochód podstawowy byłby korzystny w dłuższej perspektywie. Niektórzy z nich zwrócili jednak uwagę na redukcję stresu u tych, którzy otrzymali go w ramach eksperymentu.

Program dochodu podstawowego w Finlandii był jak miesięczny, nieopodatkowany bonus w wysokości 560 euro. Nie określono żadnych kryteriów, które wskazywałyby na to, że trzeba być chętnym do pracy i otrzymywania pieniędzy.

Nie było znaczących różnic w aktywności ekonomicznej osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w porównaniu do osób, które nie otrzymywały takiego zasiłku. Przeciętnie, osoby z zasiłkiem dla bezrobotnych pracowały nieco mniej godzin i zarabiały nieco więcej pieniędzy niż wcześniej. Jednak różnica między tymi dwiema grupami nie była znacząca.

Inny kraj postanowił rozważyć wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, ponieważ jego obywatele mają dość życia w ubóstwie. Proponuje on kwotę około 7666,63 dolarów dla osoby dorosłej i 3083,31 dolarów dla dziecka.

W jaki sposób rząd użył argumentu robotyzacji, aby promować swój pomysł „bezwarunkowego dochodu podstawowego” w Szwajcarii. Argument robotyzacji jest generalnie głównym argumentem używanym przy proponowaniu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak szwajcarski rząd nie był zainteresowany tym, co rząd nazwał „bezwarunkowym dochodem podstawowym”.

Pomoc dochodowa we Włoszech nazywa się „Dochód Obywatelski”. Ma ona na celu zapewnienie niewielkiej ilości środków finansowych osobie co miesiąc i ma zastąpić obecny system opieki społecznej i uczynić z bezrobocia pozycję „dobrowolną”. Trudno jest o tym mówić we Włoszech, ponieważ warunkiem uzyskania pomocy jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i złożenie wniosku o jedną z trzech dostępnych propozycji.

Aby zapobiec bezrobociu, urzędnicy z Półwyspu Apenińskiego planują wyposażyć bezrobotnych i samozatrudnionych mieszkańców Włoch w karty bankomatowe, które będzie można wykorzystać we włoskim sklepie do zakupu artykułów spożywczych za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. Ma to na celu zmniejszenie bezrobocia, które w tym czasie wynosi około 10%.

Rapida money opinieUBI – za i przeciw

Choć ekonomiści skłaniają się ku opinii, że warunkowy dochód podstawowy jest najlepszym sposobem ochrony ludzi przed ubóstwem, wciąż toczą się dyskusje na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. Każdy z nich może mieć długotrwały wpływ na społeczeństwo.

Co dokładnie przemawia za wprowadzeniem tego świadczenia? Dlaczego uważamy, że może to nie być dobry pomysł? Nadszedł czas, abyśmy przyjrzeli się argumentom za i przeciw. Argumenty za i przeciw umieściliśmy w tabeli poniżej.

Bezwarunkowy dochód podstawowy – wady

Mniejsza liczba miejsc pracy – stąd wyższe podatki, aby utrzymać wypłaty świadczeń.

Wysokie koszty, które mogą spowodować niebotyczne straty lub ogromne wydatki dla budżetu państwa.

Posiadanie zbyt dużej odpowiedzialności za własne przetrwanie i przetrwanie innych może być demotywujące.

Prowadzi to bezrobotnych od pracy do pracy, tak że nie mają oni szans na uczestnictwo w życiu społecznym. Koszt społeczny jest ogromny.

Pogłębiająca się przepaść majątkowa – bogaci staną się jeszcze bogatsi.

Promowanie lenistwa w społeczeństwie może doprowadzić do tego, że ludzie stracą motywację lub nie podejmą żadnych działań w celu poprawy swojego życia materialnego.

Inflacja, a nawet hiperinflacja.

Bezwarunkowy dochód podstawowy – zalety

Zabezpieczenie dla osób, które mogą stracić pracę.

System ten jest uważany za bardziej sprawiedliwy niż tradycyjne systemy wykorzystujące kryteria dochodowe.

Zmniejsza poziom ubóstwa.

Obniżenie kosztów administracyjnych wynikających z obecnych przepisów oraz konieczności finansowania niezliczonych instytucji.

Przeciwdziałanie nierównościom społecznym i pomoc w poprawie życia niektórych grup, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego: bezpieczeństwo wewnętrzne jest często utrudniane przez ludzi żyjących w ubóstwie (w najgorszych możliwych obszarach).

Organizuj i zachęcaj do wolontariatu lub innego rodzaju służby publicznej na rzecz innych.

Jakie mogą być największe zagrożenia dla dochodu gwarantowanego, zwłaszcza gdy ma on obejmować wszystkich✉

Podstawowy dochód bezwarunkowy może być ryzykowną, a nawet niebezpieczną strategią, ponieważ podstawowy dochód bezwarunkowy może doprowadzić do hiperinflacji, a nawet załamania monetarnego. Każdy dolar rozdawany przez państwo prawie na pewno zostanie wydany przez ludzi i firmy.

Zwrot ProwizjiBezwarunkowy dochód podstawowy – podsumowanie

Większość ludzi sprzeciwia się powszechnej, bezwarunkowej wypłacie dla każdego obywatela, ponieważ uważają, że zmniejszyłaby ona ilość pracy wykonywanej przez ludzi.

Zwykle też świadczenia socjalne mają określony poziom, którego nie można przekroczyć, chyba że chce się stracić świadczenie. To stwarza problem, ponieważ jeśli chcesz być samowystarczalny, jesteś odcięty od świadczeń socjalnych. Często, nawet jeśli ktoś chce pracować, nie ma możliwości wejścia na rynek pracy, ponieważ świadczenia nie są wystarczające.

W ostatnich latach wiele badań pokazuje, że coraz więcej firm automatyzuje zadania wymagające pracy ludzkiej, jednak prowadzi to również do wzrostu bezrobocia. Jednym z przykładów są kasy samoobsługowe, które pomagają zautomatyzować proces kasowy, eliminując potrzebę zatrudniania kasjerów.

W przyszłości ludzie prawdopodobnie nie będą już musieli pracować w swoim zawodzie. Zamiast dochodu i pracy, będziemy opłacani czymś, co będziemy mogli wymienić na wszelkiego rodzaju dobra i usługi. W tym momencie, jeśli ludzie otrzymają bezwarunkowy dochód podstawowy z tego rodzaju uniwersalnym dochodem podstawowym, większość ludzi będzie mogła pracować w swoich zawodach i kontynuować edukację.

Czy to dobry pomysł, aby wszyscy otrzymywali wynagrodzenie w tym samym czasie? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ różne eksperymenty dają bardzo różne wyniki. Istnieje silny argument za tym, że zapewnienie korzyści takich jak ta, poprzez płacenie wszystkim w tym samym czasie, ma sens ekonomiczny. W rezultacie poprawiłaby się gospodarka i bezpieczeństwo narodowe.

Inne badania dotyczące bezwarunkowego dochodu podstawowego, takie jak te przeprowadzone w Skandynawii, stwierdzają, że płatność ta poprawia jakość życia dużej liczby osób. Jednak w większości przypadków poprawa ta jest bardziej pozorna niż rzeczywista.

Jest to kontrowersyjny temat, ale są różne kraje na całym świecie, które uważają, że wypłata dochodu podstawowego dla wszystkich byłaby dobrodziejstwem dla nich i ich obywateli. W końcu byłby to sposób na to, aby mniej szczęśliwi otrzymali jakąś pomoc. Niektóre rządy proponują to świadczenie, ale często kraje odmawiają.

Scroll to Top