Dobrowolne poddanie się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucjiDobrowolne poddanie się egzekucji

Dobrowolna egzekucja jest formą zabezpieczenia. Jest to akt notarialny, który zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej sumy pieniędzy w określonym terminie, co wyznacza termin spłaty długu. Posiadając taki dokument, wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Czynność ta nie musi wiązać się z koniecznością sądowego dochodzenia roszczenia objętego dokumentem. Dobrowolna egzekucja komornicza jest uproszczeniem mechanizmu ściągania długów. Zazwyczaj stosujemy go przy sprzedaży nieruchomości, jeśli w momencie realizacji umowy kupujący nie wpłacił jeszcze całej kwoty, wówczas w akcie notarialnym umieszcza się klauzulę zgodnie z art. 744 Kodeksu cywilnego, która przewiduje dobrowolną egzekucję długu na podstawie art. 749. Ta metoda pozwala nam uprościć proces windykacji.

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy