Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe?

Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe? Wnioski kredytowe odrzucane są przez banki dosyć często, jeśli jednak chodzi o przyczyny tego odrzucenia, to są one różne. Jednymi z najczęstszych przyczyn są przede wszystkim zła historia kredytowa, a także podawanie przez wnioskodawców nieprawdziwych

Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe?

Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe?Dlaczego banki odrzucają wnioski kredytowe?

Wnioski kredytowe odrzucane są przez banki dosyć często, jeśli jednak chodzi o przyczyny tego odrzucenia, to są one różne. Jednymi z najczęstszych przyczyn są przede wszystkim zła historia kredytowa, a także podawanie przez wnioskodawców nieprawdziwych informacji. Jak to wszystko wygląda jednak w praktyce? Czy istnieją inne przyczyny odrzucania przez banki wniosków kredytowych?

Zła historia kredytowa

Czasem zdarzają się takie sytuacje, iż pomimo zapewnień pracownika banku, że nie powinno być problemów z otrzymaniem kredytu, bank niestety odrzuca wniosek. Niestety klienci nie zawsze otrzymują informację, z jakiego powodu bank odmówił udzielenia kredytu, jednak jednym z najczęstszych powodów takiego stanu rzeczy jest zła historia kredytowa. Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt zaciągała już wcześniej jakieś zobowiązania i niestety spóźniła się ze spłatą raty kredytu (nawet w sytuacji, gdy kredyt zaciągany był w zupełnie innym banku czy też firmie udzielającej szybkich pożyczek) to może napotkać wiele problemów z otrzymaniem kolejnego kredytu. Obecnie banki mają możliwość dokładnego prześwietlenia historii kredytowej każdej osoby poprzez BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi oraz udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, a także SKOK-ów. Warto również wiedzieć o tym, iż jeśli w przeszłości wystąpiły również zaległości w opłacaniu np. alimentów lub rachunków, to bank również mając dostęp do tych informacji, może odmówić przyznania kredytu, uważając, że pożyczenie pieniędzy może być dla niego zbyt ryzykowne.

 

Podawanie nieprawdziwych informacji

Wielu wnioskodawców wypełniając wniosek kredytowy, podaje albo nieprawdzie informacje, albo takie, których bank nie potrafi niestety potwierdzić, co jest niestety kolejną przyczyną odrzucania wniosków kredytowych. Wiele osób chcąc poprawić nieco swoją zdolność kredytową, czasem zataja pewne informacje takie jak np. konieczność płacenia alimentów na dzieci czy też inne konieczne do opłacenia wydatki. Należy jednak pamiętać o tym, iż biorąc kredyt w banku, w którym znajduje się konto osobiste, bank z pewnością sprawdzi comiesięczne wydatki i widząc znaczące rozbieżności pomiędzy wyciągiem a wnioskiem kredytowym, z pewnością odmówi udzielenia kredytu.

 

Wysokość dochodu

wniosek_kredytowy
Starając się o kredyt, potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest do przedłożenia w banku zaświadczenia potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów, gdyż jedynie w taki sposób bank ma możliwość oceny zdolności kredytowej danego klienta. Niestety wiele osób chcąc zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu, fałszuje ten dokument, wpisując nieco wyższą kwotę lub przerabiając konkretną cyferkę. Należy jednak mieć świadomość tego, iż fałszowanie dokumentów jest niezgodne z prawem, a jak wiadomo, prawda zawsze wychodzi na jaw. W sytuacji, gdy bank zorientuje się, iż dokumenty zostały podrobione, to nie tylko nie udzieli kredytu, ale również powiadomi policję lub prokuraturę o fakcie dokonania przestępstwa, za które może grozić nawet pozbawienie wolności. Z tego właśnie względu nie warto postępować w taki sposób, ponieważ można mieć przez to bardzo poważne kłopoty.

 

Przedsiębiorcy fałszujący zaświadczenia

Zdarzają się czasem sytuacje, kiedy to pracodawca na prośbę swojego pracownika wystawia nieprawdziwe zaświadczenie o dochodach, co jest również niezgodne z prawem. Niektórym osobom wydaje się, iż bank nie jest w stanie sprawdzić prawdziwości takiego zaświadczenia, jednak są w bardzo dużym błędzie. Bank prędzej czy później odkryje prawdę, a nierzetelny przedsiębiorca zostanie z pewnością wpisany na czarną listę banku. Z tego też względu każda osoba pracująca w takiej firmie może mieć problem z otrzymaniem kredytu nawet wtedy, gdy wydane przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach będzie prawdziwe. Dlaczego? Głównie z tego względu, gdyż banki nie darzą zaufaniem przedsiębiorców, którzy w przeszłości dopuścili się podania nieprawdziwych informacji. Nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest niczemu winny to i tak z pewnością napotka problemy z uzyskaniem w banku kredytu.

Czasami przyczyną odrzucenia wniosku mogą być też kłamstwa naszego pracodawcy. W niewielkich firmach czasami zdarza się, że na prośbę pracownika jest wystawiane nieprawdziwe zaświadczenie o dochodach. Gdy sprawa się wyda, to banki wpiszą takie przedsiębiorstwo na swoją czarną listę. Pracując w takiej firmie, nie uzyskamy kredytu, nawet jeśli nasze zaświadczenie o dochodach jest prawdziwe. Banki nie ufają bowiem przedsiębiorcom, którzy w przeszłości podawali nieprawdziwe informacje. Problem polega jednak na tym, że w takiej sytuacji nie jesteśmy niczemu winni, a kredytu i tak nie dostaniemy.