Czym jest podatek katastralny i czy zostanie od wprowadzony do Polski w 2022?

Czym jest podatek katastralny - co to jest? Czy zostanie wprowadzony w Polsce w 2022 roku?Czym jest podatek katastralny – co to jest? Czy zostanie wprowadzony w Polsce w 2022 roku?

Podatek katastralny nie jest oficjalną częścią polskiej gospodarki, tak samo jak podatek katastralny w Polsce nie jest nowym podatkiem, który zostanie ogłoszony w 2022 roku. Podatek od nieruchomości w Polsce jest pobierany za pośrednictwem podatku katastralnego. Podatek ten działa na zupełnie innej zasadzie niż podatek katastralny. Nie można tego samego odnieść do innych krajów europejskich.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Podatek katastralny a podatek od nieruchomości
 • Podatek katastralny – jak działa?
 • Podatek katastralny w Polsce – najważniejsze informacje
 • Podatek katastralny – co to oznacza?
 • Podatek katastralny a konsekwencje jego wprowadzenia

Kiedy rozważamy kredyt hipoteczny na zakup nowego domu lub mieszkania, myślimy głównie o zaliczce, podatkach i kosztach kredytu hipotecznego. Rzadko kiedy zastanawiamy się, jakie dodatkowe elementy będą wymagane, aby nieruchomość była piękna i nadawała się do zamieszkania.

Osoby kupujące dom nie są całkowicie zwolnione z podatku od nieruchomości, ponieważ podatek od nieruchomości jest nadal na nich nakładany. Podatek od nieruchomości jest ryczałtem, który pokrywa wszystko, co ma związek z nieruchomością.

Podatki, takie jak te pobierane przez Unię Europejską, to dobry powód do ochrony.

Podatek katastralny – co to oznacza?

Co to jest podatek katastralny? W wielu krajach nieruchomości – domy, mieszkania i inne budowle – mają oszacowaną lub urzędową wartość. Podatek katastralny jest rodzajem podatku od nieruchomości, podatku od wyceny lub podatku od wartości nieruchomości.

Podatek katastralny to ocena, ile warta jest Państwa nieruchomość w skali roku. Wycena nie jest jednak prostym przedsięwzięciem. Wartość jest okresowo oceniana w ramach ogólnego procesu wyceny nieruchomości.

Może istnieć wiele różnych metod stosowanych do obliczania wartości domów na danym obszarze. Jednak w praktyce rzeczoznawca majątkowy przypisuje wartości, które opierają się na mapach nieruchomości, które są prowadzone przez władze lokalne.

W literaturze przedmiotu podatek katastralny jest często określany jako podatek „ad valorem”, gdy mowa o podatku od wartości gruntów. Po łacinie oznacza on „od wartości”.

 

Podatek katastralny – jak działa?

Jeśli obliczenie gruntu w danej nieruchomości jest określane poprzez obliczenie podatku na podstawie stopy kwadratowej, może to nie być to, czego większość ludzi oczekuje.

Grunty są znacznie droższe w skali katastralnej w oparciu o wartość:

 • położenie nieruchomości,
 • forma zabudowania – użyty budulec i sposób zabudowania, ale również rodzaj budynku — wieżowiec, kamienica itd.,
 • prestiż lokalizacji – odległość od centrum, dostęp do komunikacji miejskiej itd.,
 • wielkość nieruchomości (metraż) oraz rozłożenie pomieszczeń.

Chociaż ocena podatkowa nieruchomości jest zawsze określana przez przepisy danego stanu, podatek, który właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić, z pewnością nie jest oparty wyłącznie na granicach ziemi. Inne czynniki, takie jak stan nieruchomości i sytuacja finansowa właściciela zawsze mają wpływ na wysokość podatku.

Nic dziwnego, że w wielu krajach europejskich stawki podatkowe są wyższe w bogatych dzielnicach niż w biedniejszych.

Ogólnie rzecz biorąc, podatki od nieruchomości różnią się w zależności od miejsca. W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) zwolnieni są z niego studenci, osoby niepełnosprawne i samotne.

Inne ciekawe porównanie dotyczy Francji i Belgii. Francja i Belgia są bardzo podobne pod względem dochodów uzyskiwanych z turystyki. Istnieje jednak duża różnica w stawkach podatkowych w odniesieniu do nieruchomości. We Francji stawka ta jest stosunkowo wysoka i wynosi 1% wartości nieruchomości, do której doliczany jest podatek od sprzedaży. W Belgii stawka ta wynosi 0,5%.

Kto płaci podatek katastralny?

Podatek katastralny to podatek starego typu, który jest funkcją państwa i lokalnych jurysdykcji. Nie jest on płacony we wszystkich krajach mających wspólną granicę, ale jest pobierany przez kilka sąsiadujących państw, takich jak Belgia i Francja lub Niemcy i Łotwa. Podatek katastralny istnieje również na Litwie, gdzie jest on funkcją samorządów lokalnych. W niektórych krajach stawka podatku jest ustalana przez władze lokalne. Podatek katastralny dla rolników nie został wprowadzony.

W Polsce jednym z najbardziej powszechnych i najczęściej dyskutowanych podatków jest ten od „nawierzchni utwardzonych”. W rzeczywistości od 1 stycznia 2018 roku podatek ten faktycznie funkcjonuje. Nie jest on jednak nazywany „katastralnym” i nie ma za sobą żadnego realnego wytłumaczenia poza tym, że ma na celu zwiększenie „powodzi w przypadku obfitych opadów”.

Początek nowego tysiąclecia przyniósł również powstanie w Polsce nowego, innowacyjnego podatku: Rząd nakłada podatek od dochodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomości komercyjne, które są własnością lub współwłasnością danej osoby. Wysokość tego nowego podatku wynosi 0,035 procent. Jest on obliczany od wartości początkowej sumy wszystkich nieruchomości, które były przez Ciebie wynajmowane lub dzierżawione. Wysokość tego nowego podatku została ustalona na 0,42 procent rocznie. Nieruchomość musi być aktywem związanym z działalnością gospodarczą.

Podatek katastralny a podatek od nieruchomości

W Polsce istnieje podatek katastralny, jednak musimy płacić podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości związany jest z pojęciem podatku katastralnego.

W transakcjach dotyczących nieruchomości to osoba, która najprawdopodobniej będzie musiała zapłacić miejskie podatki od nieruchomości – zazwyczaj jest to kupujący. Ale po krótkiej przerwie, kupujący musi albo udać się do urzędu miasta i złożyć dokumenty, albo zapłacić podatki.

Podatek od nieruchomości jest płacony przez każdego podatnika od oszacowanej wartości nieruchomości, na której się znajduje. Nieruchomość jest wyceniana z uwzględnieniem sposobu jej użytkowania.

Stawki podatków lokalnych są ustalane przez rządy, ale z zasady nie powinny być wyższe niż 85 centów dla obszarów mieszkalnych i 99 centów dla rolniczych.

W większości kraju ludzie mieszkający w małych, miejskich mieszkaniach płacą taki sam podatek od nieruchomości, jak ludzie mieszkający w dużych apartamentowcach w miastach.

Podatek katastralny w Polsce – więcej informacji o jego znaczeniu.

W Polsce nie ma podatku katastralnego. Jednak w dzisiejszych czasach pewne środowiska, zainspirowane plotkami, zastanawiają się nad wprowadzeniem podatku od nieruchomości

Choć obecne plany partii rządzącej jasno wskazują, że podatku od nieruchomości w Indonezji nie będzie, istnieje możliwość wprowadzenia takiego podatku w 2019 roku.

O co chodzi i dlaczego rząd może chcieć wprowadzić podatek katastralny? Po pierwszym roku istnienia kraju, rządowy podatek gruntowy (VATU, podatek katastralny) wywołał wiele protestów.

Polski rząd zdecydował o zniesieniu podatku katastralnego w 2023 roku, ponieważ nie chce, aby podatek ten powodował jakiekolwiek problemy finansowe dla obywateli kraju

Federalny podatek od nieruchomości w Stanach Zjednoczonych miał na celu ograniczenie rosnących nierówności między bogatymi i biednymi. Jednak wpływ federalnego podatku od nieruchomości na ceny wynajmu mieszkań spowoduje, że wiele ubogich rodzin będzie musiało przenieść się z centralnych lokalizacji na przedmieścia, z dala od węzłów komunikacyjnych.

Podatek od nieruchomości w Polsce to obecnie „mrzonka”, ale plany mogą się zmienić. Jeśli chcemy to zrobić, być może będziemy musieli najpierw działać wspólnie z innymi krajami europejskimi. Coraz więcej miejsc podąża za tym modelem. My na przykład wprowadziliśmy podatek od nieruchomości komercyjnych. I choć Ministerstwo Finansów zapewniało w styczniu 2022 roku, że nie oznacza to, że resort rozważa wprowadzenie tego podatku w Polsce, to bardzo prawdopodobne, że te pomysły się zmienią. Czy wejdzie to w życie przed 2022 rokiem? Możemy tylko spekulować, ale jeśli chodzi o PIS to nie wypowiedział się on na temat nieruchomości.

Czym jest podatek katastralny - co to jest? Czy zostanie wprowadzony w Polsce w 2022 roku?Jaka agencja rządowa w Polsce pobierałaby podatki od nieruchomości?

Czy nowa Polska przyjmie ten podatek? Jeśli tak, to najprawdopodobniej ucierpi na tym zamożniejsza część polskiego społeczeństwa, ponieważ ci, którzy posiadają wiele nieruchomości i płacą większe podatki, prawdopodobnie przestaną je płacić, a więc ucierpią.

Czy podatek katastralny może zostać wprowadzony w 2022 roku?

Podatek katastralny będzie można oszacować dopiero w następnej dekadzie, ale prawdopodobnie wtedy się pojawi. Osoby, które zadają pytanie: „Czy grozi nam podatek katastralny? niestety nie mogą teraz uzyskać odpowiedzi.

Podatki od budynków w Nowym Jorku i New Jersey są poddawane ponownej ocenie. Podwyższa się maksymalny podatek, w tym nowy podatek od nieruchomości mieszkalnych, co oznacza, że poprzednia stawka nie ma już zastosowania.

Podatek od budynków mieszkalnych

Koszt ten dotyczy mieszkania z jedną sypialnią.

Podatki, które będą miały zastosowanie do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz do budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

24,84 zł = ok. 1 metr kwadratowy

Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu nasionami

11,62 zł lub 1 m kw. w cenie

Propozycja opodatkowania zakładów opieki zdrowotnej związanych ze świadczeniem usług medycznych.

4,30 za metr kwadratowy

Podatek od pozostałych budynków, w tym będących własnością organizacji pożytku publicznego

8,37 / 1 m kw.

Podatek katastralny, czyli podatek od nieruchomości od 2019 roku stał się tematem często poruszanym w internecie. Jednak ten temat dostaje również temat, kiedy wejdzie do Polski. Obecni rządzący nie zgadzają się na zmianę tego tematu.

Czy w 2022 roku możemy spodziewać się w Polsce podatku katastralnego?

Pytanie, które zostało zadane jeszcze w 2022 roku, dotyczące wprowadzenia przez Polskę podatku katastralnego, nadal pozostaje pytaniem, na które należy odpowiedzieć w 2022 roku. Ze względu na ten fakt, a także wiele innych możliwych problemów z planowaniem podatku lub ewentualnych planów polskiego rządu, nowy rząd Polski będzie musiał poczekać z dyskusją na ten temat w przyszłości.

Czy możliwość wprowadzenia krajowego podatku katastralnego jest nadal aktualna?

W miarę upływu czasu coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy PIS mógłby wprowadzić podatek katastralny. W obecnym stanie prawnym, PIS-owskie zasady prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej nie przewidują stosowania podatku katastralnego.

Podatek katastralny a konsekwencje jego wprowadzenia

Na pewno nie możemy powiedzieć, czy wprowadzenie podatku katastralnego byłoby dla nas korzystne. To nie jest czarne ani białe.

Rząd powinien posunąć się naprzód z tym planem stworzenia nowego prawa, które przyniosłoby ulgę osobom dotkniętym wzrostem cen nieruchomości i pomogło utrzymać nasze domy w przystępnych cenach dla wszystkich ludzi w nich mieszkających.

Podatek katastralny – wady i zalety

Podatek lokalny przyczyniłby się również do zwiększenia dochodów samorządów lokalnych.

To prowadzi mnie do przekonania, że władze miejskie z dużym prawdopodobieństwem wprowadzą wiele przepisów, które zmuszą ludzi do zakupu nieruchomości, w przeciwnym razie będą musieli być tymi, którzy płacą najwyższe podatki od nieruchomości – nawet jeśli oznacza to utratę domów.

 • ograniczenie tzw. szarej strefy podatków lokalnych,
 • zwiększenie dostępności mieszkań oraz domów na rynku nieruchomości,
 • proporcjonalne rozłożenie ciężaru podatkowego na społeczeństwo,
 • wykorzystanie niezagospodarowanych obecnie nieruchomości,
 • zwiększenie powszechnej dostępności do informacji dla potencjalnych inwestorów,
 • zwiększenie nadzoru społecznego nad działaniami samorządu lokalnego, przez podnoszenie świadomość właścicieli o istnieniu zależności między wartością ich nieruchomości, traktowanej jako istotna inwestycja, a sposobem wydawania zasobów miejskich, czy gminnych.
 • wysokość podatku dostosowana jest do zakresu usług, które występują w danej gminie. W gminach miejskich wysokość środków z podatku byłaby stosunkowo wyższa, w porównaniu z gminą wiejską.

Jak wyjaśniono, obowiązkowa opłata jest zwykle sposobem na zwiększenie dochodów, ale prawdopodobnie będzie miała też wady, jak w przypadku podatku katarskiego.

 • zwiększenie kosztów wynajmu i użytkowania nieruchomości
 • wygenerowaniu dodatkowych kosztów związanych z administrowaniem podatku, (m.in. konieczność aktualizacji wartości nieruchomości)
 • Jedną z głównych wad procesu płatności jest to, że wysokość podatku nie zależy od dochodów podatnika.,
 • Możesz niechętnie modyfikować swoją własność, aby ją ulepszyć, jeśli uważasz, że zwiększy to jej wartości
 • zwiększenie zróżnicowania dochodów między biednymi i bogatymi gminami

Ile miałby wynosić podatek katastralny?

Obecnie żaden z polityków w naszym kraju nie poruszył tematu wprowadzenia podatku katastralnego. Niewykluczone jednak, że kwestia ta w końcu dojdzie do skutku. Ile wynosi ta kwestia i ile będzie kosztować?

Podatek katastralny (znany również jako podatek od wyceny gruntów lub podatek gruntowy) jest podatkiem procentowym. Jest on płacony przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko mieszkające na terytorium, na którym stosuje się podatek gruntowy.

Ponadto, płacenie podatku katastralnego w wielu krajach zagranicznych jest o wiele łatwiejsze, niektóre kraje, takie jak Niemcy czy Szwecja, są o wiele zamożniejsze, więc nie ma większego problemu z płaceniem tego podatku.

Fundacja Batorego, niezależna organizacja działająca na rzecz rozwoju demokracji, wymyśliła sposób obliczania podatków. Według ich wyliczeń podatki powinny być uzależnione od wartości nieruchomości.

 • od 0,16 do 0,25 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 200 000 zł i poniżej 300 000 zł,
 • od 0,1 do 0,15 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł i poniżej 200 000 zł,
 • maksymalnie 0,1 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości poniżej 100 000 zł,
 • od 0,26 do 0,35 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 300 000 zł i poniżej 500 000 zł,
 • od 0,36 do 0,60 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 500 000 zł i poniżej 1 000 000 zł,
 • od 0,61 do 0,74 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 1 000 000 zł i poniżej 2 000 000 zł,
 • 0,75 proc. wartości – dla nieruchomości o wartości powyżej 2 000 000 zł.

Czym jest podatek katastralny - co to jest? Czy zostanie wprowadzony w Polsce w 2022 roku?Systemy podatku katastralnego na świecie – jak działają?

Jeśli szukasz nowego domu za granicą, zwróć uwagę na podatek katastralny. Obowiązuje on w wielu krajach i może stanowić nawet do 4% wartości nieruchomości.

Stany Zjednoczone można też nazwać najpotężniejszą potęgą gospodarczą świata, a podatek katastralny, obok akcyzy na alkohol czy tytoń, jest jednym z najstarszych obowiązujących podatków. Mogą one wynosić nawet jeden procent i są ustalane przez różne organy.

Jak wspomniano wcześniej, Niemcy są najludniejszym krajem w UE. Nie stać ich jednak na wprowadzenie podatku katastralnego, który został stworzony z myślą o bogatych krajach.

W Niemczech ludzie płacą właścicielom nieruchomości podatek gruntowy, który waha się od 0,26 do 1 procenta wartości nieruchomości. Odchylenie od tego procentu zależy od regionu.

A co z innymi bogatymi krajami? Podatek katastralny w Szwecji nie wynosi 0,75% we wszystkich przypadkach, ale maksymalny podatek dla osób fizycznych wynosi tylko 6,00 tys.

W Hiszpanii podatek katastralny waha się od 0,4 do jednego procenta, ale najdziwniejsze jest to, że jeśli ktoś wynajmuje Twoją nieruchomość, to płacisz za nią dodatkową opłatę w wysokości 24,75%.

Podatki od nieruchomości wyglądają jak u naszych sąsiadów. Podatki w Republice Czeskiej są oparte na użytkowaniu gruntów i budynków, dotyczą rodzajów nieruchomości i miejscowości. Mogą się one nawet różnić od najwyższej do najniższej stawki, w zależności od przeznaczenia nieruchomości.

Niektóre kraje wprowadziły podatek od nieruchomości zwanych katastralnymi, na których nie ma budynków lub nie ma rolnictwa, lub na których nie ma rolnictwa, a także nakładają podatek w wysokości 3 procent na właściciela tych gruntów. Podatki te dotyczą tylko nieuprawianych gruntów.

Kto będzie płacił podatki? Cóż, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju, każdy będzie musiał płacić podatki. Niezależnie od tego, ile podatków zarabia jego gospodarstwo domowe, czy też ile osób w nim mieszka.

Scroll to Top