Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022?

Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022

Upadłość konsumencka 2022 – co to jest i kto może ją ogłosić?

 

<a title=Upadłość konsumencka 2022 – co to jest i kto może ją ogłosić? Upadłość konsumencka jest pojęciem, o którym słyszała znaczna większość z nas. Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Warto wiedzieć, że z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego dokładnie dotyczą? Czy są one korzystne dla osób niewypłacalnych? I jak w 2022 roku przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Nowe przepisy znacznie uprościły zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dzięki temu łatwiej można uporać się z długami w sytuacji, gdy nie ma się pieniędzy np. na spłacanie rat kredytu hipotecznego. Zanim jednak zapoznasz się z nowymi przepisami, warto zrozumieć czym właściwie jest upadłość konsumencka i kiedy warto z niej skorzystać. Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli zatem należysz do grona przedsiębiorców, to nie możesz z niej skorzystać. Jak można się łatwo domyślić, upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na: zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,umorzenie części lub całości długów. Co istotne, według najnowszych przepisów sądy nie będą jak wcześniej oddalać wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli zatem Twoja niewypłacalność wynika np. z niefrasobliwego korzystania z kredytów i pożyczek, a nie z powodu utraty pracy bądź choroby, masz prawo złożyć wniosek o upadłość. Kiedy konsument pozostaje niewypłacalny? Przede wszystkim w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów. Upadłość konsumencka – jak to wygląda w 2022 roku? Przed zmianami upadłość konsumencką regulowała nowelizacja ustawy z 31 grudnia 2014 roku, która zdecydowanie złagodziła zasady jej ogłoszenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306). W 2019 roku przepisy ponownie zostały wzięte pod lupę, czego skutkiem była kolejna nowelizacja. I choć miała ona miejsce już 30 sierpnia 2019 roku, to w życie weszły ponad pół roku później, czyli 24 marca 2020 roku. Jak wykazują liczne statystyki, już pierwsza nowelizacja przepisów istotnie wpłynęła na ilość wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oczywiście biorąc pod uwagę wzrost tychże przypadków. I tak w 2014 roku mieliśmy do czynienia z 32 przypadkami, a już w 2015 r. było to aż ponad 2150 ogłoszeń upadłości, gdzie do sądu wpłynęło 5616 spraw! Różnica, jaką możemy zaobserwować na przestrzeni roku, jest kolosalna, a istotny jest także fakt, że z roku na rok była ona coraz większa. W 2018 roku na drogę sądową zostało skierowane aż 12719 spraw, z czego upadłość zasądzono w 6552 przypadkach. Co przyniesie kolejna zmiana ustawy? Tego jeszcze nie wiadomo. Niemniej już teraz można usłyszeć głosy, iż nowe przepisy mogą jeszcze bardziej zwiększyć liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich. Co ciekawe, eksperci finansowi szacują, że znaczna część osób może zdecydować się na taki krok bez dogłębnej analizy innych możliwości czy stanu finansowego. Jak zatem widać, konsekwencje zmiany przepisów mają nie tylko pozytywny aspekt. Po najnowszej zmianie regulacji tylko od stycznia do października 2020 roku ogłoszono 9672 upadłości konsumenckich, a wstępne szacunki za cały zeszły rok mówią o liczbie przeszło 13 tys. Tak duży wzrost postępowań zakończonych ogłoszeniem upadłości konsumentów wynika przede wszystkim z faktu, że w świetle nowych przepisów sądy oddalają znacznie mniej wniosków. Eksperci przewidują, że w 2022 roku może nastąpić dalszy wzrost liczby upadłości konsumenckich. Jednym z powodów ma być uruchomienie z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego, który ułatwi składanie wniosków oraz usprawni przebieg postępowania. Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić? Gdy wiesz już, czym jest upadłość, warto rozwiać wszelkie wątpliwości i zastanowić się nad tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką 2022. Wiesz już, że jest to możliwość dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej bezwzględnie odbywa się w sądzie, dlatego, aby móc skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest wniesienie odpowiedniej sprawy do sądu. Warto wiedzieć, że wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Podczas drogi sądowej należy uzasadnić, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości, aby spłacać zaległe zobowiązania. Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Już wyjaśnialiśmy, kto może zgłosić dłużnika do postępowania o upadłość konsumencką – może to zrobić sam dłużnik lub wierzyciel. A kto może skorzystać z tego sposobu uwolnienia się od zadłużenia? Jak się okazuje, nie każda osoba posiadająca długi. Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie między innymi z następujących powodów: jeśli dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,jeśli dłużnik nie jest niewypłacalny – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika. Warto też wiedzieć, że jeśli już w toku postępowania sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a więc także ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencka — warunki Jak ogłosić upadłość konsumencką 2022? Należy złożyć wniosek do sądu oraz wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Jednak w wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług kancelarii prawnych i rezygnują z samodzielnego przygotowania pisma. Ważną sprawą jest fakt, że podczas rozprawy sąd zdecyduje czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona. Jeśli okaże się, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części zadłużenia, a resztę niebagatelnie będzie musiał spłacać, sąd ustali również plan spłat lub nakaże sprzedać mienie konsumenta! W takim przypadku konieczne będzie oddanie auta, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty zobowiązania. Na względzie należy mieć zatem, że upadłość konsumencka nie wiążę się z całkowitym umorzeniem długów. Co więcej, nierzadko jest to proces skomplikowany i żmudny. Nie powinno być to zatem pierwsze rozwiązanie, jakie przyjdzie Ci do głowy, gdy na horyzoncie pojawią się problemy finansowe. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Większość osób nie wie, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, dlatego najczęściej zgłaszają się o pomoc do wyspecjalizowanych kancelarii. Koszt usługi jest dość wysoki, dlatego warto spróbować samodzielnie sporządzić dokument. Tym bardziej że wystarczy wypełnić gotowy formularz, którego wzór został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. A jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? Należy w tym celu wpisać w odpowiednie rubryki między innymi następujące informacje: wykaz majątku z szacunkową wyceną – należy tu wpisać informacje na temat posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, informację na temat posiadanych środków pieniężnych w gotówce oraz tych zgromadzonych na kontach bankowych i lokatach, listę wierzycieli wraz z informacjami na temat posiadanych wobec nich długów, dowody potwierdzające istnienie długów i niewypłacalność np. wypowiedzenia umów kredytów, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające brak dochodów. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymienione w nim dokumenty, w szczególności te potwierdzające zadłużenie oraz trudną sytuację finansową. Jeśli interesuje Cię upadłość konsumencka i nie wiesz, jak napisać wniosek lub masz wątpliwości, czy sobie poradzisz z jego wypełnieniem, dla pewności skorzystaj z pomocy prawnika. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Na początku warto wyjaśnić, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Otóż może to zrobić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. Jeśli chcesz wnosić o upadłość jako dłużnik, możesz to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, czyli np. radcy prawnego. W obu przypadkach wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać dokumenty na jego adres pocztą. Pamiętaj, że aby wniosek został uznany za prawidłowo złożony, musisz wnieść stosowną opłatę sądową. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – konsekwencje Pomimo tego że ogłoszenie upadłości wydaje się często jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z zadłużeniem, warto je dobrze przemyśleć. Skutki postępowania mogą być bowiem dość dotkliwe i odczuwalne przez wiele lat. Oto jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka: ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku– w celu spłaty wierzycieli syndyk nie tylko zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym (do określonej wysokości), ale może także zlicytować Twoje mieszkanie, samochód, czy motocykl; nie może natomiast spieniężyć sprzętów niezbędnych do codziennego życia (np. lodówki, czy pralki),potencjalne ryzyko utraty mieszkania– w przypadku jego zlicytowania będziesz musiał je opuścić i przeprowadzić się do innego lokum; na ten cel dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy, brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem– w czasie postępowania nie możesz dowolnie dysponować składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej, a więc np. sprzedać auta, czy przepisać mieszkania na dzieci, trudności w zaciąganiu zobowiązań– w trakcie postępowania upadłościowego żaden bank nie udzieli Ci kredytu. Upadłość konsumencka 2022 – najważniejsze zmiany Ostatnia nowelizacja przepisów wprowadziła następujące zmiany w postępowaniu upadłościowym konsumentów: 24 marca 2020 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego.W komunikacie o podpisaniu nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości podało:"szacuje się, że ponad 2 mln Polaków nie może się uporać z przeterminowanymi długami”. Nowe przepisy mają uprościć zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsekwencje odczują również wierzyciele i to już w bieżącym roku.Osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów niewypłacalnościOsoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. W takim przypadku nie trzeba już składać wniosku sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Bankructwo ogłosić mogą także osoby, które doprowadziły do zadłużenia z premedytacją, jednak w ich przypadku zachodzi konieczność spłaty zobowiązania od min. 36 miesięcy do 7 lat.Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku.Wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Warto też pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym, a więc wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć także online. Upadłość konsumencka 2022 – koszty Koszty upadłości konsumenckiej w 2022 r. to przede wszystkim na początek 30 zł w formie opłaty sądowej za złożenie wniosku. Zachodzi również konieczność w późniejszym czasie doliczenia kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia syndyka, które zależą od wielu czynników. Jeśli będzie reprezentował Cię pełnomocnik, to musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. A ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, musisz liczyć się z wydatkiem w granicach 3-10 tys. zł. Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Ile trwa upadłość konsumencka? W tym przypadku prawo nie ustala żadnych konkretnych terminów, jednak w wielu przypadkach orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości zostaje wydane już jakieś 3 tygodnie po złożeniu wniosku. Warto jednak wiedzieć, że cały etap może trwać nawet 3 miesiące. Postępowanie upadłościowe – etapy Zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość (syndyk sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątki dłużnika. Następnie sąd wydaje kolejne orzeczenie o planie spłaty długów. Etap może trwać nawet 1,5 roku.Sąd ustalają plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, przez które osoba upadła może wnosić określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań (w przypadku osób, które do zadłużenia doprowadziły z premedytacją, okres ten może sięgać nawet 7 lat). Warto wiedzieć, że postępowanie może przebiec o wiele szybciej bez realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli jego sytuacja jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat. Postępowanie o upadłość konsumencką trwa zazwyczaj max. 5 lat od złożenia wniosku sądowego. Upadłość konsumencka ustawa – najważniejsze informacje Upadłość konsumencką regulują przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe”. Najważniejsze regulacje zawarte w tym akcie prawnym dotyczą: niezbędnych elementów wniosku o upadłość,sposobu określania planu spłaty wierzycieli i likwidacji majątku upadłego,warunków umorzenia zobowiązań,zasad zawarcia układu z wierzycielami. Warto wiedzieć, że ustawa nie określa, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, jednak w praktyce zazwyczaj chodzi głównie o zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych. Z ustawy można się natomiast dowiedzieć, jak długo trwa spłata wierzycieli – standardowo nie dłużej niż 36 miesięcy. Upadłość konsumencka – i co dalej? Życie po upadłości konsumenckiej może być pełne harmonii i spokoju. Pozwala również na odbudowanie budżetu i pozbycie się wszelkich dręczących Cię myśli odnośnie do niespłaconych przez nas długów. Jedynym zmartwieniem, które może ciążyć na upadłym, jest fakt, że musi on pozbyć się swojego majątku, który często przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zwyczajnie będziesz mógł powrócić do normalnego życia, realizować swoje cele zawodowe, zdobywać nowe doświadczenia i przede wszystkim roztropnie podejmować decyzje o zaciąganiu zobowiązań. Co istotne, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości. Czy warto ogłosić upadłość konsumencką? Zastanawiasz się, jakie korzyści daje upadłość konsumencka i czy warto złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego postepowania? Otóż wszystko zależy od tego, czy masz majątek i warunki do jakiejkolwiek spłaty zobowiązań. Jeśli tak, masz szansę na uwolnienie się od długów, które zostaną pokryte albo ze sprzedaży składników Twojego majątku, albo wskutek spłacania przez Ciebie rat ustalonych przez sąd w planie spłaty wierzycieli. Korzyścią postępowania upadłościowego jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych, a więc przysłowiowy święty spokój. Nie zostaniesz także bez dachu nad głową, ponieważ przepisy przewidują zapewnienie upadłemu środków na wynajem mieszkania. To, kiedy opłaca się upadłość konsumencka i co dalej może stać się po jej ogłoszeniu przez sąd, zależy od sytuacji dłużnika. Większość osób składających wniosek liczy na umorzenie długów. W praktyce jest to możliwe jedynie wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolny do jakiejkolwiek spłaty zadłużenia np. wskutek poważnej choroby.” width=”576″ height=”324″ />Upadłość konsumencka jest pojęciem, o którym słyszała znaczna większość z nas. Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Warto wiedzieć, że z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego dokładnie dotyczą? Czy są one korzystne dla osób niewypłacalnych? I jak w 2022 roku przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nowe przepisy znacznie uprościły zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dzięki temu łatwiej można uporać się z długami w sytuacji, gdy nie ma się pieniędzy np. na spłacanie rat kredytu hipotecznego. Zanim jednak zapoznasz się z nowymi przepisami, warto zrozumieć czym właściwie jest upadłość konsumencka i kiedy warto z niej skorzystać.

 

Co to jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli zatem należysz do grona przedsiębiorców, to nie możesz z niej skorzystać.

Jak można się łatwo domyślić, upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

  • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika, umorzenie części lub całości długów.

Co istotne, według najnowszych przepisów sądy nie będą jak wcześniej oddalać wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli zatem Twoja niewypłacalność wynika np. z niefrasobliwego korzystania z kredytów i pożyczek, a nie z powodu utraty pracy bądź choroby, masz prawo złożyć wniosek o upadłość.

Kiedy konsument pozostaje niewypłacalny? Przede wszystkim w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.

 

Upadłość konsumencka – jak to wygląda w 2022 roku?

 

Przed zmianami upadłość konsumencką regulowała nowelizacja ustawy z 31 grudnia 2014 roku, która zdecydowanie złagodziła zasady jej ogłoszenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306).

W 2019 roku przepisy ponownie zostały wzięte pod lupę, czego skutkiem była kolejna nowelizacja. I choć miała ona miejsce już 30 sierpnia 2019 roku, to w życie weszły ponad pół roku później, czyli 24 marca 2020 roku.

Jak wykazują liczne statystyki, już pierwsza nowelizacja przepisów istotnie wpłynęła na ilość wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oczywiście biorąc pod uwagę wzrost tychże przypadków. I tak w 2014 roku mieliśmy do czynienia z 32 przypadkami, a już w 2015 r. było to aż ponad 2150 ogłoszeń upadłości, gdzie do sądu wpłynęło 5616 spraw!

Różnica, jaką możemy zaobserwować na przestrzeni roku, jest kolosalna, a istotny jest także fakt, że z roku na rok była ona coraz większa. W 2018 roku na drogę sądową zostało skierowane aż 12719 spraw, z czego upadłość zasądzono w 6552 przypadkach. Co przyniesie kolejna zmiana ustawy? Tego jeszcze nie wiadomo.

Niemniej już teraz można usłyszeć głosy, iż nowe przepisy mogą jeszcze bardziej zwiększyć liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich. Co ciekawe, eksperci finansowi szacują, że znaczna część osób może zdecydować się na taki krok bez dogłębnej analizy innych możliwości czy stanu finansowego. Jak zatem widać, konsekwencje zmiany przepisów mają nie tylko pozytywny aspekt.

Po najnowszej zmianie regulacji tylko od stycznia do października 2020 roku ogłoszono 9672 upadłości konsumenckich, a wstępne szacunki za cały zeszły rok mówią o liczbie przeszło 13 tys. Tak duży wzrost postępowań zakończonych ogłoszeniem upadłości konsumentów wynika przede wszystkim z faktu, że w świetle nowych przepisów sądy oddalają znacznie mniej wniosków.

Eksperci przewidują, że w 2022 roku może nastąpić dalszy wzrost liczby upadłości konsumenckich. Jednym z powodów ma być uruchomienie z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego, który ułatwi składanie wniosków oraz usprawni przebieg postępowania.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić?

Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022?

Gdy wiesz już, czym jest upadłość, warto rozwiać wszelkie wątpliwości i zastanowić się nad tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką 2022. Wiesz już, że jest to możliwość dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej bezwzględnie odbywa się w sądzie, dlatego, aby móc skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest wniesienie odpowiedniej sprawy do sądu.

Warto wiedzieć, że wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Podczas drogi sądowej należy uzasadnić, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości, aby spłacać zaległe zobowiązania.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

 

Już wyjaśnialiśmy, kto może zgłosić dłużnika do postępowania o upadłość konsumencką – może to zrobić sam dłużnik lub wierzyciel. A kto może skorzystać z tego sposobu uwolnienia się od zadłużenia? Jak się okazuje, nie każda osoba posiadająca długi. Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie między innymi z następujących powodów:

Jeśli dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki, jeśli dłużnik nie jest niewypłacalny – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Warto też wiedzieć, że jeśli już w toku postępowania sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a więc także ogłoszenia upadłości.

 

Upadłość konsumencka — warunki

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2022? Należy złożyć wniosek do sądu oraz wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Jednak w wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług kancelarii prawnych i rezygnują z samodzielnego przygotowania pisma. Ważną sprawą jest fakt, że podczas rozprawy sąd zdecyduje czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona.

Jeśli okaże się, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części zadłużenia, a resztę niebagatelnie będzie musiał spłacać, sąd ustali również plan spłat lub nakaże sprzedać mienie konsumenta! W takim przypadku konieczne będzie oddanie auta, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty zobowiązania.

Na względzie należy mieć zatem, że upadłość konsumencka nie wiążę się z całkowitym umorzeniem długów. Co więcej, nierzadko jest to proces skomplikowany i żmudny. Nie powinno być to zatem pierwsze rozwiązanie, jakie przyjdzie Ci do głowy, gdy na horyzoncie pojawią się problemy finansowe.

 

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

 

Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022?Większość osób nie wie, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, dlatego najczęściej zgłaszają się o pomoc do wyspecjalizowanych kancelarii. Koszt usługi jest dość wysoki, dlatego warto spróbować samodzielnie sporządzić dokument.

Tym bardziej że wystarczy wypełnić gotowy formularz, którego wzór został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. A jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? Należy w tym celu wpisać w odpowiednie rubryki między innymi następujące informacje:

wykaz majątku z szacunkową wyceną – należy tu wpisać informacje na temat posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, informację na temat posiadanych środków pieniężnych w gotówce oraz tych zgromadzonych na kontach bankowych i lokatach, listę wierzycieli wraz z informacjami na temat posiadanych wobec nich długów, dowody potwierdzające istnienie długów i niewypłacalność np. wypowiedzenia umów kredytów, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające brak dochodów.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymienione w nim dokumenty, w szczególności te potwierdzające zadłużenie oraz trudną sytuację finansową.

Jeśli interesuje Cię upadłość konsumencka i nie wiesz, jak napisać wniosek lub masz wątpliwości, czy sobie poradzisz z jego wypełnieniem, dla pewności skorzystaj z pomocy prawnika.

 

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 

Na początku warto wyjaśnić, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Otóż może to zrobić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Jeśli chcesz wnosić o upadłość jako dłużnik, możesz to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, czyli np. radcy prawnego. W obu przypadkach wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać dokumenty na jego adres pocztą.

Pamiętaj, że aby wniosek został uznany za prawidłowo złożony, musisz wnieść stosowną opłatę sądową.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – konsekwencje

 

Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022?

Pomimo tego że ogłoszenie upadłości wydaje się często jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z zadłużeniem, warto je dobrze przemyśleć. Skutki postępowania mogą być bowiem dość dotkliwe i odczuwalne przez wiele lat. Oto jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka:

ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku– w celu spłaty wierzycieli syndyk nie tylko zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym (do określonej wysokości), ale może także zlicytować Twoje mieszkanie, samochód, czy motocykl; nie może natomiast spieniężyć sprzętów niezbędnych do codziennego życia (np. lodówki, czy pralki),potencjalne ryzyko utraty mieszkania– w przypadku jego zlicytowania będziesz musiał je opuścić i przeprowadzić się do innego lokum; na ten cel dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy, brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem– w czasie postępowania nie możesz dowolnie dysponować składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej, a więc np. sprzedać auta, czy przepisać mieszkania na dzieci, trudności w zaciąganiu zobowiązań– w trakcie postępowania upadłościowego żaden bank nie udzieli Ci kredytu.

 

Upadłość konsumencka 2022 – najważniejsze zmiany

 

Ostatnia nowelizacja przepisów wprowadziła następujące zmiany w postępowaniu upadłościowym konsumentów:

24 marca 2020 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego. W komunikacie o podpisaniu nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości podało:” szacuje się, że ponad 2 mln Polaków nie może się uporać z przeterminowanymi długami”. Nowe przepisy mają uprościć zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsekwencje odczują również wierzyciele i to już w bieżącym roku. Osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów niewypłacalności. Osoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. W takim przypadku nie trzeba już składać wniosku sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bankructwo ogłosić mogą także osoby, które doprowadziły do zadłużenia z premedytacją, jednak w ich przypadku zachodzi konieczność spłaty zobowiązania od min. 36 miesięcy do 7 lat. Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku. Wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Warto też pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym, a więc wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć także online.

 

Upadłość konsumencka 2022 – koszty

 

Koszty upadłości konsumenckiej w 2022 r. to przede wszystkim na początek 30 zł w formie opłaty sądowej za złożenie wniosku. Zachodzi również konieczność w późniejszym czasie doliczenia kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia syndyka, które zależą od wielu czynników.

Jeśli będzie reprezentował Cię pełnomocnik, to musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. A ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, musisz liczyć się z wydatkiem w granicach 3-10 tys. zł.

 

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

 

Ile trwa upadłość konsumencka? W tym przypadku prawo nie ustala żadnych konkretnych terminów, jednak w wielu przypadkach orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości zostaje wydane już jakieś 3 tygodnie po złożeniu wniosku. Warto jednak wiedzieć, że cały etap może trwać nawet 3 miesiące.

 

Postępowanie upadłościowe – etapy

 

Zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość (syndyk sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątki dłużnika. Następnie sąd wydaje kolejne orzeczenie o planie spłaty długów. Etap może trwać nawet 1,5 roku. Sąd ustalają plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, przez które osoba upadła może wnosić określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań (w przypadku osób, które do zadłużenia doprowadziły z premedytacją, okres ten może sięgać nawet 7 lat).

Warto wiedzieć, że postępowanie może przebiec o wiele szybciej bez realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli jego sytuacja jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat.

Postępowanie o upadłość konsumencką trwa zazwyczaj max. 5 lat od złożenia wniosku sądowego.

 

Upadłość konsumencka ustawa – najważniejsze informacje

 

Upadłość konsumencką regulują przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe”. Najważniejsze regulacje zawarte w tym akcie prawnym dotyczą:

niezbędnych elementów wniosku o upadłość, sposobu określania planu spłaty wierzycieli i likwidacji majątku upadłego, warunków umorzenia zobowiązań, zasad zawarcia układu z wierzycielami.

Warto wiedzieć, że ustawa nie określa, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, jednak w praktyce zazwyczaj chodzi głównie o zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych. Z ustawy można się natomiast dowiedzieć, jak długo trwa spłata wierzycieli – standardowo nie dłużej niż 36 miesięcy.

 

Upadłość konsumencka – i co dalej?

 

Życie po upadłości konsumenckiej może być pełne harmonii i spokoju. Pozwala również na odbudowanie budżetu i pozbycie się wszelkich dręczących Cię myśli odnośnie do niespłaconych przez nas długów.

Jedynym zmartwieniem, które może ciążyć na upadłym, jest fakt, że musi on pozbyć się swojego majątku, który często przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zwyczajnie będziesz mógł powrócić do normalnego życia, realizować swoje cele zawodowe, zdobywać nowe doświadczenia i przede wszystkim roztropnie podejmować decyzje o zaciąganiu zobowiązań.

Co istotne, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

 

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

 

Czym jest oraz jak ogłosić upadłość konsumencką w 2022?Zastanawiasz się, jakie korzyści daje upadłość konsumencka i czy warto złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego postepowania? Otóż wszystko zależy od tego, czy masz majątek i warunki do jakiejkolwiek spłaty zobowiązań. Jeśli tak, masz szansę na uwolnienie się od długów, które zostaną pokryte albo ze sprzedaży składników Twojego majątku, albo wskutek spłacania przez Ciebie rat ustalonych przez sąd w planie spłaty wierzycieli.

Korzyścią postępowania upadłościowego jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych, a więc przysłowiowy święty spokój. Nie zostaniesz także bez dachu nad głową, ponieważ przepisy przewidują zapewnienie upadłemu środków na wynajem mieszkania.

To, kiedy opłaca się upadłość konsumencka i co dalej może stać się po jej ogłoszeniu przez sąd, zależy od sytuacji dłużnika. Większość osób składających wniosek liczy na umorzenie długów. W praktyce jest to możliwe jedynie wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolny do jakiejkolwiek spłaty zadłużenia np. wskutek poważnej choroby.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania

Stresująca sytuacja finansowa może doprowadzić do upadłości konsumenckiej. Jednak dla wielu osób zachowanie mieszkania jest niezwykle ważne. Czym jest upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu z profesjonalnej perspektywy, omawiając prawa, warunki i korzyści związane z tą formą upadłości. Czy jest to rozwiązanie dla Ciebie? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

upadłość konsumencka ostrów wielkopolski

Upadłość konsumencka to forma zabezpieczenia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W Ostrów Wielkopolski istnieje wiele firm świadczących usługi związane z upadłością konsumencką. Dzięki nim osoby zadłużone mogą uzyskać pomoc profesjonalistów i odzyskać stabilność finansową.

upadłość konsumencka gospodarstwa rolnego

Upadłość konsumencka gospodarstwa rolnego to narzędzie pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz ochronę przed dalszymi egzekucjami. Często jest to jedyna szansa dla rolników, którzy przeżywają trudne czasy. Zanim jednak zdecydujemy się na ogłoszenie upadłości, warto zasięgnąć porady u eksperta.

Nowe Chwilówki 2022

Nowe chwilówki 2022 Pożyczki nawet do 60.000 PLN Umowy podpisywane maksymalnie na 60 mc-y Niewielkie oprocentowanie Decyzja wstępna błyskawicznie Uproszczone