Czy można usunąć dane z BIK?

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o BIK, ale baliście się zapytaćCzy można usunąć dane z BIK?

W celu umożliwienia zgłaszania kredytodawcom zaległości kredytowych, podstawa do sporządzania raportów jest ograniczona przez Prawo Bankowe. Prawo to określa również wymagania, które muszą być spełnione, aby dane z Biura Informacji Kredytowej mogły zostać usunięte. Chociaż dostępne są usługi, takie jak czyszczenie BIK, które mogą usunąć dane z BIK,

Aby zrozumieć temat usuwania danych, należy mieć świadomość, kiedy i jakie dane są umieszczane w BIK. Informacje te znajdują się w bazach BIK przez cały okres istnienia zobowiązania.

Po spłacie kredytu z opóźnieniem, banki wykorzystują Twoje dane kredytowe do generowania pozytywnych informacji o Tobie. Dodatkowo, wykorzystują negatywne dane, które wynikają z braku spłaty, do obliczenia Twojej wiarygodności i szans na spłatę kredytu. Ponieważ negatywne dane o Tobie zazwyczaj nie są warte czasu i pracy potrzebnej do zebrania tych informacji, po co się męczyć?

Inaczej wygląda sytuacja, gdy żądanie zwrotu nastąpiło po upływie 60 dni, a od momentu poinformowania odbiorcy przez pożyczkodawcę, bank SKOK lub firmę pożyczkową o zamiarze przesłania faktury minęło dodatkowe 30 dni. Dane mogą pozostawać w aktach nawet przez 5 lat.

Dane są usuwane z BIK w następujący sposób:

  • Minęło 5 lat od pierwotnego zobowiązania firm do przetwarzania danych osobowych bez ich zgody.
  • Odwołania zgody (w tym przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych), przez osobę, której dane dotyczą (klienta lub byłego klienta banku), w przypadku, gdy nie chce ona, aby dane były nadal przetwarzane.
  • Dane są niepoprawne lub błędnie wprowadzone do systemu BIK.

Firmy sprzedające tzw. „czyszczenie BIK” często opierają swoje podejście na wykorzystaniu niewiedzy osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody lub korekta danych to coś, co osoba, której dane dotyczą, może zrobić tylko we własnym imieniu, bez żadnej pomocy. Nie jest to usługa, dla której firmy zazwyczaj szukają pomocy finansowej. Takie „usługi” kosztują zwykle co najmniej kilkaset złotych (złotówka równa się około 1 euro). Firma nie może zapewnić odszkodowania w przypadku nieudanego usunięcia danych.

Scroll to Top