Czy kredyt hipoteczny i konsumencki to to samo

Czy kredyt hipoteczny i konsumencki to to samo Kredyt hipoteczny to kredyt zaciągany przez nabywcę nieruchomości mieszkalnej w celu sfinansowania zakupu tej nieruchomości. Hipoteka jest jednak kredytem zabezpieczonym nie tylko przez zobowiązanie kupującego do spłaty długu, ale także przez wpis

Czy kredyt hipoteczny i konsumencki to to samo

Czy kredyt hipoteczny i konsumencki to to samoCzy kredyt hipoteczny i konsumencki to to samo

Kredyt hipoteczny to kredyt zaciągany przez nabywcę nieruchomości mieszkalnej w celu sfinansowania zakupu tej nieruchomości. Hipoteka jest jednak kredytem zabezpieczonym nie tylko przez zobowiązanie kupującego do spłaty długu, ale także przez wpis hipoteki na gruncie. Oznacza to, że nieruchomość musi zostać sprzedana w celu zaspokojenia roszczenia kredytodawcy. Wpis hipoteki oznacza, że przy sprzedaży nieruchomości pożyczka musi zostać zaspokojona w pierwszej kolejności.

Kredyt konsumencki to zobowiązanie zaciągnięte przez bank w celu wypłacenia osobie fizycznej pieniędzy na jej osobiste, życiowe potrzeby – nie na działalność gospodarczą.

Kredyt hipoteczny = kredyt konsumencki?

To tylko niektóre z różnic między „hipoteką” a „kredytem konsumenckim”. Dzięki zmianom konsumenci mają szczególne prawa w banku. Konsumenci, mimo że są zwykłymi ludźmi, mają więcej praw niż zwykli klienci. Istnieją pewne zasady, które obowiązują wszystkich, choć konsumenci są bardziej niż zwykli posiadacze praw. Jedną z najważniejszych, a jednocześnie nie jedyną, jest ograniczenie maksymalnego oprocentowania kredytów konsumenckich, które jest bezpośrednio powiązane ze stopą referencyjną w Banku Narodowym. Prowizja specjalna nie może być potrącana ze spłaty kredytu przez klienta ani ze spłaty kredytu w rachunku bieżącym. Konsument ma również prawo żądać zwrotu nadpłaconej prowizji, jeżeli klient spłaci pożyczkę lub dokona jej spłaty albo jeżeli konsument dobrowolnie odstąpi od umowy w ciągu 2 tygodni bez