Czy jest możliwe samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czy jest możliwe samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to dla wielu osób ostatnia deska ratunku w sytuacji, gdy nie są w stanie spłacić swoich długów. W Polsce, aby ogłosić upadłość konsumencką, należy skontaktować się z sądem i złożyć odpowiedni wniosek. Jednak czy istnieje możliwość samodzielnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna. Upadłość konsumencka jest procesem prawnym, który musi zostać przeprowadzony przez sąd. Oznacza to, że osoba, która chce ogłosić upadłość, musi złożyć wniosek do sądu i przedstawić swoją sytuację finansową. Sąd będzie wtedy decydował, czy osoba spełnia wymagania, by zostać uznanym za upadłego konsumenta.

Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny, wtedy zostanie wydane postanowienie o upadłości konsumenckiej. Wtedy to syndyk będzie odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem osoby upadłej i zajmowanie się jej długami. Syndyk będzie również odpowiedzialny za wybór odpowiedniego planu spłaty długów.

Podsumowując, niestety nie ma możliwości samodzielnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Osoba, która chce ogłosić upadłość, musi złożyć wniosek do sądu i przedstawić swoją sytuację finansową. Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny, wtedy zostanie wydane postanowienie o upadłości konsumenckiej.

Scroll to Top