Czy istnieje sposób, aby poprosić o usunięcie danych z BIK?

Czy istnieje sposób, aby poprosić o usunięcie danych z BIK?   Podstawa przekazywania informacji kredytowych do Biura Informacji Kredytowej została ściśle określona w Ustawie o Informacji Kredytowej, która precyzuje również, że dane te mogą zostać usunięte z raportu. BIK, czyli

Czy istnieje sposób, aby poprosić o usunięcie danych z BIK?

Czy istnieje sposób, aby poprosić o usunięcie danych z BIK?

 

Czy istnieje sposób, aby poprosić o usunięcie danych z BIKPodstawa przekazywania informacji kredytowych do Biura Informacji Kredytowej została ściśle określona w Ustawie o Informacji Kredytowej, która precyzuje również, że dane te mogą zostać usunięte z raportu. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi informacje o osobach korzystających z produktów kredytowych, natomiast BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, zbiera dane na temat dłużników, czyli osób zalegających ze spłatą zobowiązań.

Dane są niszczone w BIK po wycofaniu ich z użycia. Dlatego trzeba się zastanowić, kiedy i jakie dane trafiają do BIK. W BIK znajdują się informacje o wszystkich zgromadzonych środkach pieniężnych, które następnie są dystrybuowane na potrzeby banku, organizacji kredytowych i firm ubezpieczeniowych. Dane te są przechowywane przez okres spłaty

Kiedy kredyt jest spłacany w terminie, przypomina to raczej prezent, który dajemy sobie w prezencie. Po spłacie zadłużenia banki nie przechowują już informacji o odsetkach i karach, które zapłaciłeś. Aby mieć pewność, że przed dokonaniem pełnej spłaty nie zostały naliczone żadne opłaty, banki automatycznie usuwają informacje o spłaconych odsetkach po rozpatrzeniu wniosku. Jeśli jednak pieniądze nie zostały dostarczone na czas, jest to zapis negatywny, który szkodzi Twojej historii kredytowej.

Jeśli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni od daty otrzymania informacji o jej niespełnieniu, nie ma znaczenia, czy opóźnienie zatwierdzenia pożyczki wpłynie na zdolność kredytową pożyczkobiorcy, czy też nie. Niemniej jednak, im więcej czasu upłynęło między powiadomieniem o danych a ich zatwierdzeniem, tym większe prawdopodobieństwo, że na pożyczkę będzie miała wpływ negatywna historia BIK.

Odwołanie przez klienta (pozostającego w długotrwałej relacji z bankiem) zgody na przetwarzanie przez bank danych klienta po wygaśnięciu umowy kredytowej lub okresu zbierania danych, na który została udzielona zgoda. Wygaśnięcie pięcioletniego okresu po wygaśnięciu umowy, gdy klient nie wyraża zgody, mimo że jego dane mogą być dokładne lub nieprawidłowe. Możliwe jest również odwołanie się bezpośrednio do Banku.

Niektóre firmy oferujące swoje usługi twierdzą, że potrafią przywrócić działanie BIK. Pierwszym wymogiem tych firm jest dowiedzenie się, co klient BIK zrobił pierwotnie, co doprowadziło do sytuacji, w której jego dane zostały pobrane. Czasami była to próba popełnienia oszustwa lub złamania prawa. Niektórzy klienci wiedzą, że ich dane zostały zebrane i chcą, aby zostały one wykorzystane dla ich dobra. Jeśli jednak wiedzą, że dane te zostaną wykorzystane w sposób niekorzystny dla innych, mogą wycofać zgodę na udostępnienie danych. W obu przypadkach można to zrobić we własnym zakresie.