Co to jest ten cały dług?

Co to jest dług? Czy spłacamy go w terminie?

JCo to jest ten cały dług?eśli zadłużamy się poprzez pożyczkę na bieżące potrzeby, to zazwyczaj pożyczamy niewielkie kwoty. Jeśli pożyczamy pieniądze, to zazwyczaj spłacamy je w odpowiednim czasie, a po większe sumy udajemy się do banku. Kobiety i mieszkańcy dużych miast są bardziej zdyscyplinowani w spłacaniu swoich długów poprzez inne metody finansowe.

Banki są pierwszym miejscem, o którym myślimy, gdy chcemy zdobyć pieniądze na różnego rodzaju wydatki. Większość respondentów uważa, że będzie starała się o kredyt w banku, gdy będzie chciała kupić lub sprzedać sprzęt AGD, taki jak kuchenka, lodówka czy pralka.

Tylko około jedna czwarta (około 38%) pytanych przeze mnie osób jest skłonna pożyczać pieniądze od rodziny, jedna czwarta (około 25%) od przyjaciół, znajomych i kolegów z pracy, a 10% od firm pożyczkowych. Kolejną niszową rolę odgrywają firmy finansowe, które udzielają pożyczek wyłącznie przez internet (ok.

Co się dzieje, jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy do wydania? Większość naszych rozmówców odpowiedziała, że nie bierze pożyczek, więc zadaliśmy dodatkowe pytanie: Czy są jakieś sytuacje, w których wziąłbyś pożyczkę? Większość odpowiedziała, że trudno to stwierdzić bez zaciągania pożyczki, bo wielu z nich o tym nie myślało. Pytamy więc dalej: Jakie to uczucie wziąć pożyczkę? Wydaje się, że nie są pewni odpowiedzi. Pytamy więc: Czy może nam Pan/Pani powiedzieć o czymś, co może skłonić Pana/Panią do wzięcia pożyczki? Respondenci są zdezorientowani, ponieważ nie potrafią jasno opisać swoich sytuacji.

Do największych zaciągniętych pożyczek należą: opłacenie leczenia (8% respondentów), zakup sprzętu AGD (5%), sezon zakupów świątecznych (4%), zakup samochodu (4%), wyjazd na wakacje (3%) lub spłata długu osobistego (1%). Blisko 10% respondentów, którzy zaciągnęli kredyty bez konkretnego celu twierdzi, że nigdy wcześniej nie pożyczało pieniędzy dla samego pożyczania. Zalety pożyczek zaciąganych w bankach w porównaniu z pożyczkami osobistymi od przyjaciół lub krewnych

Co ciekawe, badanie wykazało, że ludzie uwielbiają pożyczać pieniądze od przyjaciół i rodziny, ale generalnie niechętnie pożyczają je przyjaciołom i bliskim. W rzeczywistości, badanie wykazało, że wysoki procent ludzi pożycza pieniądze innym, ale nie chce być kłopotany przypominaniem innym o konieczności zwrotu pieniędzy. Mężczyźni są zazwyczaj bardziej ostrożni, gdy pożyczają pieniądze swoim przyjaciołom, którzy mogą mieć problemy finansowe. W przeciwieństwie do nich, my rzadko prosimy naszych męskich przyjaciół o pieniądze, choć chętnie przyjmujemy pożyczki, gdy same ich potrzebujemy.

Badanie przeprowadzone przez w 2013 roku wykazało, że większość respondentów (97%) stwierdziła, że zawsze spłaca swoje pożyczki w terminie. Jednak wskaźnik rzeczywistych spłat nie jest nawet zbliżony do tego, czego należałoby oczekiwać. System bankowy oszacował łączną kwotę przeterminowanego zadłużenia na 16,5 mld zł rocznie. Z badań wynika, że najchętniej pożyczają pieniądze ludzie młodzi i z dużych miast. W 2013 r. firma Deloitte, zajmująca się doradztwem finansowym, określiła łączną wartość przeterminowanych długów bankowych i pozabankowych na PL.

Podsumowując, Polacy najczęściej zapożyczają się na bieżące wydatki, a z kredytów najbardziej zadowoleni są w bankach. Jeśli chodzi o pożyczanie od rodziny i krewnych, to staje się to coraz bardziej kłopotliwe, a pożyczka dotyczy zazwyczaj niewielkich kwot. Jednak w przeciwieństwie do instytucji finansowych, Polacy nie ograniczają wysokości pożyczki, ani okresu spłaty. Są o wiele bardziej otwarci na rodzinę i krewnych, jeśli chodzi o pożyczanie.

Scroll to Top