Co to jest BIK?

Co to jest BIK? W tym roku mija osiemnaście lat od chwili, kiedy zostało powołane do życia Biuro Informacji Kredytowej. Popularny BIK został utworzony poprzez aktywne działania Związku Banków Polskich a jego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Postępu

Co to jest BIK?

Co to jest BIK?Co to jest BIK?

W tym roku mija osiemnaście lat od chwili, kiedy zostało powołane do życia Biuro Informacji Kredytowej. Popularny BIK został utworzony poprzez aktywne działania Związku Banków Polskich a jego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Postępu 17 A.

Co było przyczyną powstania BIK?

Wielu z nas pamięta przemiany społeczne z roku 1989 r. Okrągły stół jak by nie polemizować nad jego historyczną rolą stał się kamieniem milowym we wprowadzaniu gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju. Po tym okresie jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać podmioty bankowe. Niektóre z nich działają do dzisiaj. Polacy musieli się w stosunkowo krótkim czasie przestawić na myślenie stricte kapitalistyczne.

Wielki bum nastąpił na kredyty udzielane przez banki. Ludzie zakładali własne przedsiębiorstwa, polska gospodarka na skutek reform Leszka Balcerowicza zaczęła się prężnie rozwijać. W tym kontekście niekorzystnym zjawiskiem stały się niespłacane kredyty. Chociaż w 1991 roku funkcjonował „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań” to  jednak nie był on na tyle rozbudowany co dzisiejszy BIK i nie pozwalał na wymianę informacji o nierzetelnych kredytobiorcach między bankami.

W tym okresie doszło nawet do takiej sytuacji, że ponad 25% zobowiązań nie było spłacanych w wyznaczonym terminie. Aby temu przeciwdziałać Związek Banków Polskich dzięki nowej ustawie o Prawie Bankowym z 1997 r. powołał BIK i położył podwaliny pod przyszłe badanie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Obecnie z tego systemu korzysta już przeszło 650 instytucji. Należą do nich banki, banki spółdzielcze, SKOKi a ostatnio możliwość weryfikacji klientów w BIK zyskało kilka firm udzielających pożyczek krótkoterminowych tzw. chwilówek.

W jaki sposób funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej?co to jest bik proste jak sprawdzic

BIK ma za zadanie gromadzenie danych o przeszłych klientach, aktualnych a nawet potencjalnych. Wobec tego, jeśli przykładowo interesuje nas kredyt w określonej wysokości to idziemy do banku i składamy wniosek w tym przedmiocie. We wniosku zawiera się nasza zgoda aby bank mógł zweryfikować naszą sytuację w BIKu. Z tej weryfikacji pozostaje w naszym raporcie tzw. zapytanie  kredytowe. Znika ono przeważnie po okresie 6 miesięcy. Jeśli spłacamy kredyt ratalny to informacja o opóźnieniu lub jego braku również trafia do BIK.

Jakie dane zawiera BIK?

W raporcie BIK możemy znaleźć przede wszystkim nasze dane osobowe tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer i seria dowodu osobistego. Oprócz tego znajdują się informacje na temat zaciąganych przez nas zobowiązań np. kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe itd. Prócz tego widnieje informacja o tym jak radzimy sobie z ich spłatą, czy występują opóźnienia, jeśli tak to jak duże. W końcowej części raportu znajduje się informacja o tym czy korzystaliśmy z instytucji upadłości konsumenckiej.

Jakie znaczenie dla kredytobiorcy mają dane zawarte w BIK?

Wszystko zależy od tego jakim jesteśmy dłużnikiem. Bank badając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy sprawdza ile dana osoba posiada zobowiązań, kiedy były one zaciągane, czy występują opóźnienia w spłatach, w jak dużej liczbie podmiotów osoba już pytała o kredyt (warto wiedzieć, że jedno zapytanie kredytowe zmniejsza naszą punktację kredytową tzw. scoring o ok. 14 pkt). Zatem im lepsza jest nasza sytuacja w BIK tym występuje większe prawdopodobieństwo, że wnioskowany kredyt otrzymamy.