Chcesz wiedzieć jaką emeryturę otrzymasz? Wyliczenia ZUS nie pozostawiają złudzeń.

Chcesz wiedzieć, jaką emeryturę otrzymasz? Wyliczenia ZUS nie pozostawiają złudzeń. Kokosów nie będzie. W najgorszej sytuacji mogą się znaleźć przede wszystkim osoby pracujące na umowach cywilno prawnych (tzw. śmieciówkach). Jednak na spokojną emeryturę nie mogą również liczyć przedsiębiorcy. Przykładowa symulacja

Chcesz wiedzieć jaką emeryturę otrzymasz? Wyliczenia ZUS nie pozostawiają złudzeń.

Chcesz wiedzieć, jaką emeryturę otrzymasz? Wyliczenia ZUS nie pozostawiają złudzeń.Chcesz wiedzieć, jaką emeryturę otrzymasz? Wyliczenia ZUS nie pozostawiają złudzeń.

Kokosów nie będzie. W najgorszej sytuacji mogą się znaleźć przede wszystkim osoby pracujące na umowach cywilno prawnych (tzw. śmieciówkach). Jednak na spokojną emeryturę nie mogą również liczyć przedsiębiorcy. Przykładowa symulacja przygotowana przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kreśli przyszłość przyszłych emerytów w dość szarych, jeśli nie czarnych barwach.

Natomiast sam wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że jednakowe składki pobierane od tzw. umów śmieciowych to herezja, do której powoli dorastamy.

Specjaliści ZUS na prośbę poczytnego dziennika przeprowadzili symulację w kilku wariantach kariery zawodowej typowego Kowalskiego, która miała odpowiedzieć na zasadnicze pytania, jaką kwotę emerytury będzie pobierać osoba uzyskująca konkretny dochód na przestrzeni swojego stażu zawodowego. Wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonych obliczeń nie napawają optymizmem i dotyczy to osób, które w chwili obecnej zarabiają stosunkowo dużo jak również osób, które z trudem wiążą przysłowiowy koniec z końcem. Wizję emerytury po palmami w ciepłych krajach należy odłożyć na półkę. W rzeczywistości czeka nas znaczny spadek dochodów, który odczujemy boleśnie na standardzie naszego życia. Wszystko zatem wskazuje na to, że obecny system emerytalne jest niewydolny.

Dodatkowo podkreśla się fakt, że kwestia obniżenia wieku emerytalnego ze względów obiektywnych może już być tylko populistycznym hasłem, które będą serwować nam politycy. W praktyce okazuje się, bowiem, że emerytura np. dla kobiety pracującej do 60 roku życia może się różnić dwukrotnie od emerytury kobiety, która przejdzie na nią w wieku 67 lat.

Wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione

Przeprowadzona symulacja pokazuje jasno, że nawet osoby, których miesięczne zarobki w chwili obecnej wynoszą dwukrotność dwóch średnich krajowych w przyszłości mogą liczyć maksymalnie na ¾ przeciętnego wynagrodzenia. Specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyliczyli, iż w 2043 r. w wysokość takiej emerytury może wynieść około 12, 5 tys. zł . Wydaje się, że jest to suma znaczna, ale w odniesieniu do ostatniego pobieranego wynagrodzenia to zaledwie 37%.

Jeżeli chodzi o osoby o niższym uposażeniu to rozczarowanie z wysokością otrzymywanej emerytury może być jeszcze większe. Przykładowo, jeżeli dana osoba na krótko przed przejściem na emeryturę zarabia średnią krajową to w zależności od swojego wieku wysokość pobieranego świadczenia emerytalnego będzie wynosić  od 21 do 33% ostatniego wynagrodzenia.

Jednym słowem przechodząc na emeryturę odczujemy znaczny spadek swoich dochodów. Dodatkowo, jeśli zrobimy to wcześniej, przykładowo w wieku 60 lat to może się okazać, że nasza emerytura będzie mniejsza nawet o 50% w stosunku do świadczenia emerytalnego osoby, która zdecydowała się na ten krok w wieku 67 lat. Z drugiej strony specjaliści podkreślają, że takie unormowania prawne zachęcają z jednej strony do przedłużenia swojego życia zawodowego a z drugiej do dodatkowej edukacji, aby zwiększyć swoje zarobki a przez to przyszłe świadczenie

Chcesz wysokiej emerytury to pracuj dluzej emerytalne.

Świetnie powyższą zależność obrazuje przykład kobiety, która pobiera przeciętne wynagrodzenie. Jeśli bowiem

zdecyduje się zakończyć

swoją karierę zawodową w wieku 60 lat to na koncie w ZUS będzie miała odłożone około 814 tys. zł. Jeżeli jednak zdecyduje się pracować dłużej aż do 67 roku życia to powyższe środki szacowane są na sumę około 1,4 mln zł. Nie bez znaczenia jest statystycznie krótszy okres życia, jaki jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego. W każdym razie wszystkie przeprowadzone symulacje potwierdzają twierdzenie, że emerytura osoby, która przejdzie na nią w wieku 60 lat będzie dwukrotnie mniejsza od emerytury osoby, która zrobi to siedem lat później.

 

Pracujesz na tzw. śmieciówce? Nie licz na dostatnią starość.

W przeprowadzanych symulacjach najgorzej wypadają oczywiście umowy cywilno prawne. Najdobitniej obrazuje to przykład  trzydziestolatka, który do swoich trzydziestych urodzin pracował wyłącznie na podstawie takich porozumień. Dopiero w roku 2013 r. przeszedł na pełny etat. Następnie w przeciągu kolejnych 7 lat jego pensja wzrasta do poziomu średniej krajowej. Pobiera ją aż do przejścia na emeryturę w roku 2049. Jakie się okazuje pierwsze lata na umowach cywilno prawnych zaważyły na tym, że pobierane świadczenie jest stosunkowo niskie. ZUS oszacował, że wyniesie ono niepełna 3.600 zł.

Dla przykładu,  jeżeli od początku swojej kariery zawodowej byłby zatrudniony na podstawie umowy o pracę (nawet przy minimalnym wynagrodzeniu) to jego emerytura byłaby wyższa o 250 zł.

Przedsiębiorco, umiesz liczyć? Licz na siebie.

Taki wniosek możemy wysnuć badając symulację przeprowadzoną w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających minimalną składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość uzyskiwanych dochodów nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jest to związane przede wszystkim z systemem, który zakłada, że przez pierwsze lata swojej działalności przedsiębiorca odprowadza minimalną składkę a dopiero później wzrasta ona do ryczałtu wynoszącego 60% średniego wynagrodzenia.

Matki mogą spać spokojnie

Przeprowadzone symulacje specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na ciekawy aspekt całego zagadnienia. Bowiem jeżeli zestawimy ze sobą dwie podobne ścieżki zawodowe mężczyzny i kobiety to nie zauważamy poważnych rozbieżności. Bez wątpienia jest to pozytywny efekt, jaki przyniosły zmiany prawne w zakresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. W tym momencie w wypadku tego pierwszego został on przedłużony a składka przez okres 6-ciu miesięcy jest płacona od pełnej sumy wynagrodzenia a w dalszym czasie w wysokości 60% albo 80% przez pełny czas urlopu. Natomiast składka kobiety decydującej się na urlop wychowawczy jest równa 60% przeciętnego wynagrodzenia. W ten sposób możemy już mówić o faktycznej osłonie finansowej dla kobiet na czas emerytury.