Daszyńskiego 2

Sanok, 38-500

781244224

24/7 Infolinia

Rozpocznij Czat

Obsługa On-Line 24/7

Banki nie wywiązują się dobrze z obowiązku terminowego przekazywania informacji do BIK

Banki nie wywiązują się dobrze z obowiązku terminowego przekazywania informacji do BIKBanki nie wywiązują się dobrze z obowiązku terminowego przekazywania informacji do BIK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wysłał trzem bankom i dwóm innym firmom listy z naganą za opóźnienia w przekazywaniu informacji o kredytach do Biura Informacji Kredytowej. Po otrzymaniu informacji o nieprzestrzeganiu przepisów, banki te nie przesłały szybko informacji, co mogło spowodować problemy dla kredytobiorców.

Biura kredytowe, które opracowują informacje kredytowe, gromadzą i systematyzują dane o kredytach zaciąganych przez ludzi. Informacje te są również wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej danej osoby do uzyskania kredytu lub ubezpieczenia.

Kara za spóźnienie

Niedawno Federalne Biuro Śledcze (FBI) wszczęło postępowanie sądowe przeciwko opieszałości banków w informowaniu Biura o spłacaniu kredytów przez kredytobiorców. Kredytobiorcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania FBI o fakcie, że ich kredyt został spłacony z powodu zaległości w spłacie kredytu.

W toku postępowania okazało się, że wszystkie polskie banki mają obowiązek terminowego przekazywania informacji. W trakcie postępowania prowadzonego przez UOKiK wyszło na jaw, że nie wszystkie polskie banki wywiązywały się z tych obowiązków. Wszystkie polskie banki zostały ukarane za łamanie przepisów. Banki mBank i Sygma zostały zobowiązane do zapłaty odpowiednio 15 549 519 zł i 105 572 zł.

Konsekwencje zaniechania

Seria podobnych działań skłoniła Urząd do nałożenia na bank kary za każde kolejne opóźnienie w zgłoszeniu zobowiązania. Jeszcze w sierpniu Urząd nałożył na Bank Pekao SA karę w wysokości 1,8 mln zł za podobne działanie.

Takie złe działania mogą dotknąć kredytobiorcę. Przykładowo, decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kar nałożonych na mBank, Sygma Bank i Bank Zachodni WBK odczułby każdy konsument posiadający kredyt w którejś z tych instytucji finansowych, który chciałby otworzyć nowe konto w innych bankach. Ponieważ informacje o zadłużonym konsumencie były nadal zapisane w bazie BIK, konsument taki mógłby spotkać się z odmową udzielenia kredytu z powodu braku zdolności kredytowej. Takie sytuacje mogłyby nawet opóźnić procedurę uzyskania kredytu i narazić konsumenta na dodatkowe koszty, np. koszty wystawienia przez bank zaświadczenia o spłacie zadłużenia. Osoba powinna skonsultować się z prawnikiem, jeśli jej kredyt jest sprawdzany przez organ nadzoru finansowego.

Potrzebujesz pomocy?
Zostaw swoje dane kontaktowe poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Przewiń do góry